SRP: Depressionen i USA og "The Grapes of Wrath" i Eng og His

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 19
 • 7165
 • PDF

SRP: Depressionen i USA og "The Grapes of Wrath" i Eng og His

SRP om Depressionen i USA og "The Grapes of Wrath", i fagene Engelsk A og Historie A.

Først gives der en redegørelse for den store depression (The Great Depression), hvad optakten var, hvilke konsekvenser den medførte, og hvordan den blev modarbejdet i det amerikanske samfund.

I opgaven er hovedvægten lagt på en analyse og fortolkning af John Steinbecks "The Grapes of Wrath" - herefter er denne sat i forbindelse med James Agee Walker Evans' fotojournalistiske skildring af tre forpagterfamilier under depressionen i bogen ”Let Us Now Praise Famous Men”.

Slutteligt gives der en komparativ analyse af de to værker.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract s 1
Indholdsfortegnelse s 2
Indledning s 3
Den store depression:
Optakten s 4
Konsekvensen for bønderne s 5
Roosevelt og 'New Deal' s 5
Analyse af John Steinbecks The Grapes of Wrath:
Komposition og skrivestil s 7
Personkarakteristik s 8
Billedsprog s 10
Temaer s 12
Delkonklusion s 14
Agee & Evans' Let Us Now Praise Famous Men s 14
The Grapes of Wrath kontra Let Us Now Praise Famous Men s 15
Konklusion s 17
Litteraturliste s 18

Uddrag

"I årene hvor Den Store Depression hærgede i Amerika skrev John Steinbeck romanen ”The Grapes of Wrath”, som virker som en slags samfundsallegori, i form af, at den troværdigt skildrer, hvordan forholdene for den almindelige arbejder var under den økonomiske krise.

Jeg vil med dette studieretningsprojekt give en historisk redegørelse af Depressionen i 1930'erne med hjælp fra relevante kilder, og derefter analysere ”The Grapes of Wrath” med henblik på at undersøge, om Steinbecks fremstilling af familien Joad er repræsentativ for Depressionens faktiske ”ofre”.

Dette vil jeg gøre ved at sammenligne med bl.a. Agee og Walkers ”Let Us Now Praise Famous Men”, for at kunne drage en eventuel sammenhæng imellem det billede, som John Steinbeck med sin roman tegner, og det billede, som Agee og Walker fremstiller ved deres fotojournalistiske skildring af tre forpagterfamilier og deres dagligdag.

Jeg har i denne opgave anvendt metoderne for fagene engelsk og historie. Formålet med metoderne vil være at skabe et samspil mellem de to fag for at give et nuanceret billede på emnet og ad den vej besvare problemformuleringen så fyldestgørende som muligt.

I den historiske del af opgaven er prioriteret en redegørelse af Depressionens begyndelse og omfang og konsekvenser for den almindelige arbejder. I denne forbindelse har jeg udvalgt historiske kilder og i given kontekst underbygget mine argumenter ved teksteksempler fra kilderne.

I faget engelsk har jeg læst værket ”The Grapes of Wrath” af John Steinbeck, samt James Agee Walker Evans' ”Let Us Now Praise Famous Men”. For at svare så fyldestgørende som muligt vil jeg i opgaven sætte disse to kilder op imod hinanden og ad den vej bevæge mig ud over pensum i dette fag."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Depressionen i USA og "The Grapes of Wrath" i Eng og His

[11]
Bedømmelser
 • 20-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Downloadede den pga. analysen og fortolkningen af Steinbecks værk, som jeg selv skulle analysere og fortolke i min egen SRP, og den hjalp mig godt videre.
 • 29-11-2010
  Dette er en fantastisk opgave, og den er utrolig dybdegående, jeg kan klart anbefale opgaven!
 • 07-12-2014
  Fantastisk inspiration!
 • 30-10-2013
  Brugbar opgave: God inspiration til emnet.