SOP: Speciel Relativitetsteori på HTX i Fysik og Matematik

 • HTX 3. år
 • SRP (Fysik A, SOP, Matematik B)
 • 10
 • 21
 • 5009
 • PDF

SOP: Speciel Relativitetsteori på HTX i Fysik og Matematik

SOP om Den Specielle Relativitetsteori, skrevet med brug af fagene Fysik A og Matematik B, hvor jeg bl.a. gør rede for Einsteins postulater, og undersøger inertialsystemer samt den anvendte matematik ved koordinattransformationer. Jeg kigger herudover på tidsforlængelsen (tidstransformation).

Opgaveformulering

- Forklar betydningen af et initialsystem, og redegør for matematikken som anvendes til at lave koordinattransformationer.

- Redegør for Lorentz-transformationen.

- I den specielle relativitetsteori opstår et fænomen hvor to personer i forskellige inertielle systemer opfatter tiden forskelligt. Udled denne tidstransformation, og opstil et eksempel på anvendelsen af denne.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Opgaveformulering 4
Indledning 5
Einsteins postulater 6
Inertialsystemer 7
Lorentz-transformationen 9
Samtidighed 9
Længde 10
Tidsforlængelse og længdeforkortelse 11
Udledelse af Lorentz-transformationen 13
Eksempel på tidstransformation 19
Perspektivering 20
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

Indledning

Da Albert Einstein fremlagde sin specielle og generelle relativitetsteori i starten af 1900-tallet, revolutione-rede det måden, hvorpå man anskuede fysikken, som den var blevet formet ud fra Newtons klassiske me-kanik og Galileis relativitetsteori. Einsteins relativitetsteori ville få indflydelse på 1900-tallets udvikling af atombomben og teorier indenfor astrofysikken.

Jeg vil først redegøre for Einsteins to postulater, som lægger til grund for den specielle relativitetsteori. Herunder vil jeg forklare inertialsystemer, og hvorfor de anvendes i denne sammenhæng. Samtidig også deres betydning for den specielle relativitetsteori. Herefter en gennemgang af de matematiske grundprin-cipper bag koordinattransformationer. Omkring Lorentz-transformationen vil jeg gennemgå nogle vigtige begreber, bl.a. samtidighed. Jeg vil gennemgå tidsforlængelse og længdeforkortelse vha. eksempler, hvor jeg derefter vil udlede Lorentz-transformationen, som vil føre til Lorentz-faktoren. Ved brug af den udledte tidstransformation, vil jeg gennemgå et eksempel ved brug af denne.

Einsteins postulater
Inden jeg begiver mig ud i at forklare grundbegreberne i den specielle relativitetsteori, vil jeg først gennem-gå, hvad der ligger til grund for den specielle relativitetsteori, og hvilke forudsætninger der antages. Blandt andet Einsteins to postulater (også kendt som det specielle relativitetsprincip), som han fremførte i afhand-lingen ”Zur Elektrodynamik bewegter Körper” fra 19051:... Køb adgang for at læse mere

SOP: Speciel Relativitetsteori på HTX i Fysik og Matematik

[2]
Bedømmelser
 • 10-11-2020
  Givet af HTX-elev på 3. år
  formlerne kan ikke ses:/
 • 13-12-2012
  .......... den var okay