SRP om Demokrati i Kina i Samfundsfag A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 35
 • 12778
 • PDF

SRP om Demokrati i Kina i Samfundsfag A og Historie A

SRP om demokrati i Kina. I opgaven belyses Kinas situation med udgangspunkt i den kinesiske historiske udvikling.

I denne forbindelse foretages en analyse af det kinesiske styres fremstilling af deres land udadtil, med udgangspunkt i OL, der fandt sted i Beijing 2008.

Slutteligt diskuterer opgaven muligheder og problemer i forbindelse med indførsel af demokrati i Kina.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Fagkombinationen er ikke oplyst af eleven.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 2
Kinas Historie 2
Det klassiske Kina 3
Konfucianismen 3
Mao Zedong og grundlæggelsen af Folkerepublikken 4
Det tredje plenum 5
Demokratimuren 6
Massakren på den himmelske fredsplads 6
Økonomi 7
Forfatning 8
Analyse af Kinas ønske om fremtoning 8
Det kinesiske styres retorik 9
Kyllingen og aben 10
Protestzoner 11
At tabe ansigt 11
Tibet og menneskerettigheder 12
Deltagelse 13
Delkonklusion 14
Diskussion af demokratiudvikling 14
Frie, anonyme valg 15
Fri debat 16
Retssikkerhed 17
Aktivt civilsamfund 18
Muligheden for demokratiudvikling 19
Delkonklusion 20
Konklusion 20
Litteraturliste 21
Bilag 25

Uddrag

Indledning:

Kina er et land, der det sidste århundrede har gennemgået store forandringer. Fra en blodig borgerkrig, gennem Maos kommunistiske styre og til nu. Inden for de sidste tredive år har en ændring fra planøkonomi til markedsøkonomi fundet sted – men ikke uden omkostninger.

Dette er sket med så stor succes, at Kina i dag sidder med en stor økonomisk magt – den danske eksport og produktion hviler i Kina, og USA har dennes største gæld forankret i det store land i Østen. Kina er med god grund kaldt paradokserne land; et såkaldt kommunistisk land med den tenderende mest kapitalistiske markedsøkonomi i verdenen.

Det store land i Østen har også en af de ældste og mest markante kulturarve med gamle indgroede og ituslåede vaner og manerer; med bl.a. konfuciasmens rejsning, fald og genrejsning som eksempel.

Jeg har derfor valgt fagene samfundsfag og historie for at belyse Kinas nuværende situation med den kinesiske historiske udvikling som indfaldsvinkel:
Jeg vil redegøre for Kinas historie, med særligt fokus på efter 1980, da det var her, reformer for alvor satte i gang.

Hertil vil jeg analysere den måde det kinesiske styre ønsker at fremstille Kina overfor resten af verdenen med udgangspunkt i OL i Beijing 2008. Til sidst vil jeg diskutere muligheder og problemer ved indførelse af demokrati i vestlig forstand i Kina.

Denne debat har nemlig eksisteret i mange år i de vestlige lande og til dels i Kina selv. Hvilken politisk retning skal den økonomiske eksplosive udvikling føre med sig? Derfor vil jeg undersøge, om der er en mulighed for et demokrati i vestlig forstand.

Den kinesiske befolkning udgør en femtedel af hele verdenens befolkning; Kina er ikke til af overse, hverken økonomisk eller politisk.

KINAS HISTORIE

I redegørelsen er det mest brugte materiale Hatla Thelle's Kina – set indefra – den nyeste historie, som er udgivet af Gyldendal Uddannelse. Dette har jeg valgt, da Hatla Thelle er cand.mag. i kinesisk og historie og hertil har ph.d. i historie med en afhandling om den moderne kinesiske historie. Hun har tilmed tilbragt 8 år i Kina, hvor hun studerede på Beijing University. Jeg har også valgt Hatla Thelle som hovedkilde, da hun beskriver historien både fra en strukturel orientering og den kollektivt orienterede. Hun beskriver altså historiens udvikling ved hjælp af struktur og magt, men også tidsånden og fællesskabet. Hertil har jeg suppleret med Verdens Historiens bind 30 af Jonathan D. Spence (og flere andre kilder – se fodnoter), der til gengæld nærmere ser på det individuelt orienterede - viljen og den enkeltes leders indflydelse på historiens gang.
Det klassiske Kina
Kina har gennem tiden været splittet af fyrstekrige, men også samlet over lange perioder i dynastier. Fra Qindynastiet i 221 f.v.t til faldet af det manchuiske Qingdynastiet i 1912, altså i en periode på 2.132 år, har Kina kun være splittet i 733 år i alt... Køb adgang for at læse mere

SRP om Demokrati i Kina i Samfundsfag A og Historie A

[8]
Bedømmelser
 • 04-06-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super god opgave og den indeholder en masse gode informationer angående Mao Zedong
 • 11-03-2013
  Super god SRP. Kan klart anbefales!! Kommer meget fint rundt om emnet.
 • 14-12-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  gooood opgave, god inspiration!
 • 15-05-2012
  FINT................