SRP om Social Arv og "Hundehoved" i Dansk og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 7
 • 23
 • 8812
 • PDF

SRP om Social Arv og "Hundehoved" i Dansk og Samfundsfag

Studieretningsprojekt (SRP) i Dansk A og Samfundsfag A (hovedfag), som i hovedtræk indeholder en redegørelse af begreberne indenfor social arv, en analyse og fortolkning af romanen "Hundehoved", samt slutteligt en diskussion af problemstillingerne omkring social arv.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Abstract
Indledning
Social arv og mønsterbrydere
Social arv
Mønsterbrydere
De sociologiske teorier i forhold til den sociale arv
- Pierre Bourdieu
- Anthony Giddens
Analyse og fortolkning af ”Hundehoved”
Analyse
- Genre
- Stil
- Fortælleren
- Komposition og tid
- Sprog
- Familieforholdene-, relationer- og mønstrer
Fortolkning
- Tema
- Budskab
Negativ social arv – Problemstillinger og mønsterbrudet
- Social arv og samfundet
- Social arv og uddannelse
- Integration af indvandrere
- Risikobørn
Hvordan kan man bryde en negativ social arv
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

"Indledning:
Vi lever i et dansk samfund, hvor der stadig eksisterer meget social ulighed. Den stigende ulighed sker, på trods af en bevidst indsats for netop at bekæmpe uligheden.

En af forklaringerne på at det ikke er lykkedes optimalt, kan være den negative sociale arv. Hvis social arv er så betydningsfuldt som antaget, er det vigtigt, at der så bliver gjort en indsats for, at gøre det nemmere at bryde den sociale arv og dermed forøge børns muligheder, for at skabe et bedre livsforløb end deres forældre.

Statistiske undersøgelser viser i hvert fald, at der er årsagssammenhænge mellem forældre og børns uddannelsesniveau og socio-økonomiske positioner. Men hvordan skaber social arv ulighed i samfundet, og hvilke andre problemer kan social arv medføre.

På trods af svære opvækstvilkår, er der en gruppe, der formår at bryde den sociale arv, og denne gruppe kaldes mønsterbrydere. De kan bruges som eksempel på, hvordan man kan bryde den sociale arv.

Men hvordan kan det være, at det lykkedes nogen at bryde den sociale arv og andre blot overtager den. Kan man evt også bruge det til at løse problemstillingen med social arv og social ulighed.

Hele denne problemstilling vil jeg undersøge, og det vil jeg gøre ved først at redegøre for social arv og mønsterbrydere, for at få en forståelse af begrebernes betydning.

Derefter vil jeg lave en analyse og fortolkning af romanen ”Hundehoved”, med henblik på at skue hvordan mønstrer fra generation til generation evt. gentages eller brydes. Til slut vil jeg diskutere problemstillingerne ved social arv og komme frem til, hvordan at man kan bryde den sociale arv."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Social Arv og "Hundehoved" i Dansk og Samfundsfag

[11]
Bedømmelser
 • 01-11-2011
  Opgaven indeholder en rigtig god redegørelse, hvor der bl.a. også bliver redegjort for sociologerne Giddens og Bourdieu i forhold til social arv.
 • 06-12-2011
  Opgaven er fin som inspiration. Der er dog en del mangler. Jeg vil vurdere den til at være en smule under middel.
 • 16-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave hvis man er gået i stå med sin egen SRP!
 • 19-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  finjjjoøpæ onhoingilmo,

Materialer relateret til SRP om Social Arv og "Hundehoved" i Dansk og Samfundsfag.