SOP: Corporate Social Responsibility (CSR) og The Body Shop

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning B, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 10
 • 30
 • 7339
 • PDF

SOP: Corporate Social Responsibility (CSR) og The Body Shop

SOP'et indeholder en analyse af The Body Shops brug af CSR (Corporate Social Responsibility), og opgaven er udarbejdet med brug af Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B - i opgaven gennemgår jeg hvad CSR, og analyserer hvorledes The Body Shop gør brug af dette, hvorefter jeg kigger på de forskellige kulturer omkring CSR (med fokus på USA og Danmark).

Elevens kommentar

Opgaven er til tider en smule for beskrivende, og jeg burde have stillet mig en smule mere kritisk overfor de valgte metoder der er anvendt.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
2. Begrebet CSR 2
2.1 Definition 2
2.2 Den historiske udvikling 3
2.3 Hvorfor arbejde med CSR? 4
2.4 Konsekvenser ved CSR arbejde 6
2.4.1 Positive konsekvenser 6
2.4.2 Negative konsekvenser 7
3. The Body Shop og CSR 7
3.1 Grundlæggende information om The Body Shop 7
3.2 Analyse af CSR strategi 8
3.2.1 Kommunikation af CSR 8
3.2.2 CSR områder 10
3.2.3 Konklusion 11
4. Kulturforskelles indflydelse på The Body Shops brug af CSR i USA og Danmark 11
4.1 Kulturanalyse 11
4.1.1 Den Amerikanske kultur 12
4.1.2 Den danske kultur 13
4.2 Kulturforskelle og CSR 13
4.2.1 The Body Shop og kulturforskelle 15
5. Konklusion 15
Litteraturliste 17
Bilag 1 – Faser i ISO 14001 og EMAS 19
Bilag 2 – De fem kærneværdier 20
Bilag 3 - Dansk kultur i 5D-modellen 21
Bialg 4 – Amerikansk kultur i 5D-modellen 23
Bilag 5 - Løg diagram - Danmark 25
Bilag 6 - Løg diagram - USA 27
Bilag 7 – Mission Statement 29

Uddrag

"1. INDLEDNING:
Corporate Social Responsibility (herefter benævnet: CSR) er de seneste årtier blevet et særdeles aktuelt og omdiskuteret emne.

Medierne, borgerne og organisationer er blevet opmærksomme på, hvor meget magt virksomhederne har, når det kommer til miljøspørgsmål, etiske forhold og sociale rettigheder. Der stilles derfor relevante spørgsmål til virksomheders roller og ansvar overfor deres interessenter, og der lægges et større og større pres på virksomhederne til at tage ansvar.

Før i tiden blev virksomhederne udelukkende målt på deres aktiver og passiver, profitter og tab; deres økonomiske forhold.

Dette er ikke længere nok, for interessenterne kræver at virksomhederne tager stilling til sociale spørgsmål, så de undgår negativ omtale. Virksomhederne måles derfor også på deres aktiviteter i forhold til samfundet og miljøet. Der tales ofte om den tredobbelte bundlinje, hvor ikke kun økonomiske resultater opgøres, men sociale og miljømæssige resultater er lige så vigtige, og står side om side med de økonomiske.

Men hvad er CSR egentligt? EU definerede i 2008 konceptet CSR således:”A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.” (EU, 2008). Altså et koncept, hvor virksomheder integrerer sociale og miljømæssige bekymringer i deres samspil med deres stakeholders på en frivillig basis. I Danmark oversættes konceptet populært til ”Social Ansvarlighed”, og er blevet en integreret del af regnskabslovgivningen.

I denne opgave vil der indledningsvis redegøres for begrebet CSR. Efterfølgende vil en analyse af virksomheden The Body Shop og dens CSR strategi, samt en analyse af den amerikanske og danske kultur, og en sammenligning af disse, føre til en diskussion om, hvorvidt kulturforskelle kan have betydning for virksomhedens brug af CSR i de forskellige lande."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Corporate Social Responsibility (CSR) og The Body Shop

[2]
Bedømmelser
 • 10-11-2014
  Super fin opgave Gode oplysninger Gode beskrivelser
 • 15-03-2013
  Okay opgave............