SOP om Colamarkedet i USA - Fokus på Pepsi i Afsætning A og VØ A

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 24
 • 7288
 • PDF

SOP om Colamarkedet i USA - Fokus på Pepsi i Afsætning A og VØ A

SOP fra 2010 om Colamarkedet i USA med vægt på Pepsi, i fagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 5
Redegør for konkurrencesituationen på det amerikanske marked for coladrikke med fokus på markedsandele og sortiment. 6
Skydeskivemodellen 6
Samme produkt til samme målgruppe 6
Samme produktkategori 6
Samme produktkategori 7
Alle produkter 7
Sortiment 7
Konkurrenceformen 8
Delkonklusion 8
Redegør for begreberne Product Placement og branding, og analyser hvorledes anvendelsen af Product Placement er med til at brande Pepsi. 8
Hvad er Product Placement? 8
Hvad er branding? 11
Sansebaseret branding 12
Hvordan bruger Pepsi Product Placement til at brande sig? 14
Delkonklusion 14
Analyser Pepsis branding indsats, og diskuter hvorledes denne indsats er med til at skabe præference for Pepsi og hos hvem. 15
The Pepsi Challenge 15
Sociologi kontra cola-kampen 17
Men hvad gør Pepsi for at brande sig? 17
Pepsi Refresh Project 18
Andre internetprojekter 19
Brug af BSP 19
Brug af viral markedsføring 20
Delkonklusion 21
Kildekritik 21
Konklusion 22
Litteraturfortegnelse 24
Bilag 1 25
Bilag 2 26

Uddrag

"Indledning:
I denne opgave vil jeg kigge nærmere på den amerikanske virksomhed, den meget markante sodavandsproducenten Pepsi.

I opgaven vil jeg redegøre for konkurrencesituationen på det amerikanske marked, og have fokus på markedsandele og sortiment.

For at kunne skabe et godt billede af dette vil jeg benytte mig af skydeskivemodellen, som jeg mener, er med til at give et meget godt billede af hvordan situationen er, og dernæst vil jeg finde information om hvor stor en del af markedet Pepsi har.

Derudover vil jeg se på hvad Product Placement begrebet indebærer, om det fungerer og hvis det gør, i hvilken sammenhæng. Bagefter vil jeg redegøre for hvad branding er for noget, hvilket begreber der indgår, samt hvordan det benyttes.

Til sidst vil jeg runde det af med at analysere i hvilken grad Product Placement er med til at brande Pepsi, som virksomhed og deres produkter.

Som afsluttende del af min opgave, vil jeg kigge på hvordan Pepsi arbejder med deres branding. Jeg vil kigge på hvilke initiativer de gør brug af, for at blive den sodavand på det amerikanske marked, som forbrugerne bedst kan sætte sig selv i forbindelse med.

Derudover vil jeg kigge på hvordan dette påvirker folk, og om det er med til at skabe en større præference for deres produkter, og hos hvem."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Colamarkedet i USA - Fokus på Pepsi i Afsætning A og VØ A

[2]
Bedømmelser
 • 09-03-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave - personligt kunne jeg bruge meget hjælp fra den, den danner et godt overblik over colamarkedet.
 • 21-11-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave til inspiration

Materialer relateret til SOP om Colamarkedet i USA - Fokus på Pepsi i Afsætning A og VØ A.