SOP om Carlsberg og Globalisering i Afsætning og IØ

SOP om Carlsberg og Globalisering i Afsætning og IØ

SOP om Carlsberg og det Danske ølmarked, hvor det overodnede tema er "Globalisering" og opgaven er skrevet i fagene Afsætning A og International Økonomi A.

I analysen af Carlsberg gives der bl.a. værdikædeanalyse, en opdeling i uppsala-modellen og div. eksport-modeller.

Studienets kommentar

Emne:
Opgaven er primært en opgave i afsætning om Carlsberg. Der er ganske få elementer af IØ indblandet og IØ bliver primært kun behandlet på det redegørende niveau, hvilket i praksis kan trække ned.

Opgavens opbygning:
Der er en fin struktur i opgaven. Note: Stil aldrig spørgsmål i konklusioner som fx på side 12.

Opgavens indhold:
Der er flere steder i opgaven udokumenterede påstande. Fx er følgende udsagn på side 15 om Carlsbergs slogan udokumenteret: "Carlsberg benytter følgende slogan: “probably the best beer in the world”. Det er ikke længere nok kun at tænke på sit eget land og sin egen humor, man må tænke worldwide. Derfor har Carlsberg i forbindelse med globaliseringen, skabt dette nye slogan, som mange verden over kan forstå." Hvem siger, at det er et godt slogan???

Dette er et typisk problem ved opgaver om bestemte virksomheder.

Studienets vurdering:
Ok struktur, men for mange udokumenterede påstande samt meget svagt samarbejde med IØ. Karakter 7.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Globalisering 5
Økonomisk globalisering 5
Kulturel globalisering 7
Globaliseringen i ølbranchen 8
Carlsbergs internationale position 10
Carlsberg i Uppsala-modellen 11
Globalisering af værdikæden 13
Carlsbergs muligheder og trusler 16
Interne forhold 16
Eksterne forhold 17
Globaliseringens påvirkning af det danske ølmarked 20
Konsekvenser af globaliseringen for Carlsberg på det danske marked 22
Fortid 22
Fremtid 23
Konklusion 25

Uddrag

"Indledning:
Jeg vil i mit studieretningsprojekt i fagene afsætning og international økonomi arbejde med begrebet globalisering og med dets påvirkning af både det internationale- og danske ølmarked med fokus på Carlsberg.
Jeg vil redegøre for globalisering som begreb, med en international økonomisk tilgang, og beskrive den økonomiske og kulturelle globalisering. Jeg vil herunder kigge nærmere på de emner inden for globalisering, som har påvirket ølmarkedet generelt.

Derefter vil jeg analysere Carlsbergs internationale udvikling, hvor jeg vil kigge på, hvad Carlsberg har gjort for at blive en internationaliseret virksomhed og komme frem til en konklusion af, hvad dette vil sige. For at belyse Carlsbergs internationale udvikling vil jeg benytte relevante teorier og modeller i forbindelse med den afsætningsøkonomiske del.

Jeg vil kigge på Carlsbergs eksportmotiver, Uppsala-modellen, globaliseringen af værdikæden og sidst en SWOT-analyse, der skal beskrive Carlsbergs stærke og svage sider og vigtigst deres muligheder og trusler for fremtiden. Jeg vil komme med mine egne bud på, hvad de kan frygte, og hvilke elementer der kan være en god ide at satse ekstra meget på.

Jeg vil til sidst vurdere, i hvilken udstrækning globaliseringen har påvirket det danske ølmarked ved at kigge på de faktorer ved globaliseringsbegrebet, der har berørt lige præcis det danske ølmarked.

I denne forbindelse vil jeg ydermere vurdere, hvilke konsekvenser globaliseringen har haft for Carlsberg på det danske ølmarked. Jeg vil se det fra to forskellige sider for lettere at kunne skille tingene ad og fokusere på, hvad der har haft konsekvenser for Carlsberg før i tiden, og hvad der kan komme til at have konsekvenser for Carlsberg på danske marked i fremtiden.

Jeg har valgt at skrive om globalisering på grund af den væsentlige indvirkning, som det har haft på mange virksomheder, og fordi fænomenet har været i gennem en interessant udvikling. Globalisering er også et stort abstrakt begreb, som jeg godt kunne tænke mig at sætte en beskrivelse på.

Efter min mening, har ølbranchen været udsat for mange ting, og der ligger mange grunde bag, at den har udviklet sig, som den har gjort. For at vise dette, har jeg valgt at koncentrere mig om Carlsberg, da det er en stor dansk virksomhed, som har et stort navn i resten af verden, og i øvrigt er en af de største virksomheder på ølmarkedet."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg og Globalisering i Afsætning og IØ

[23]
Bedømmelser
 • 01-02-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig fin helt sikker anbefaller den.... i øvrigt anbefaler jeg at i læser en vejledning grundigt igennem inden i begyner
 • 28-09-2010
  Det er godt at opgaven er så detaljeret og den er spændende at læse. Det er den første del af opgaven jeg får mest ud af.
 • 02-10-2013
  Det er godt. Man får et overblik over Carlsberg position
 • 22-04-2013
  Har alt hvad du skal bruge - ligemeget hvad du mangler ;-)