SRP om Carlsberg og Bryggerier i Afsætning A og Engelsk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Afsætning A)
 • 12
 • 21
 • 7787
 • PDF

SRP om Carlsberg og Bryggerier i Afsætning A og Engelsk A

SRP om Bryggerier og især Carlsberg i Afsætning A og Engelsk A.

I opgaven gives der en beskrivelse af og redegørelse for konkurrenceforholdene for Carlsberg. Herefter gives en analyse af konkurrencesituationen på det britiske marked, efterfulgt af en beskrivelse og analyse af kulturelle forskelle mellem Storbritannien og Danmark.

Slutteligt gives der en vurdering af hvorvidt Carlsberg differentierer sin markedsføring i Danmark og Storbritannien.

Opgaveformulering

Beskrivelse af Carlsberg samt redegørelse for konkurrenceforholdene på det danske marked.
Analyse af konkurrencesituationen på det britiske marked, kulturforskelle mht. markedsføring samt virkningsfulde reklamer.
Vurdering af i hvilken udstrækning Carlsberg differentierer sin markedsføring i henholdsvis Danmark og Storbritannien.

Lærers kommentar

God gennemarbejdet opgave, godt layout og godt sprog.

Studienets kommentar

Bemærk, opgaven mangler et abstract, en indholdsfortegnelse og en litteraturliste, som der skal være i SRP.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
2. Beskrivelse af Carlsberg samt redegørelse for konkurrenceforholdene på det danske marked.
2.1. Virksomhedsbeskrivelse
2.2. Konkurrenceforholdene på det Danske Marked for øl, og herunder Carlsbergs positionering.
2.3. Delkonklusion
3. Analyse af konkurrencesituationen på det britiske marked, kulturforskelle mht. markedsføring samt virkningsfulde reklamer.
3.1. Konkurrencesituationen på det britiske marked – Porters 5 forces
3.2. Kulturelle forskelle mellem Storbritannien og Danmark.
3.2.1. Øl kulturen i Storbritannien
3.2.2. Øl kulturen i Danmark
3.3. De 4 P'er – Pris, produkt, place, promotion
3.3.1. Pris
3.3.2. Produkt
3.3.3 Place (Distribution)
3.3.4 Promotion
3.4. Virkningsfulde reklamer udarbejdet af Carlsberg
3.5. Delkonklusion
4. Vurder i hvilken udstrækning Carlsberg differentierer sin markedsføring i henholdsvis Danmark og Storbritannien.
4.1. Carlsbergs markedsføring i Danmark
4.2. Carlsbergs markedsføring i Storbritannien
4.3. Delkonklusion
5. Konklusion

Uddrag

"De fag, jeg har valgt at skrive i, er afsætning og engelsk, da jeg mener disse fag supplerer hinanden godt, og man derved kan udforme en rigtig god opgaveformulering med Carlsberg. Selve opgaven er opstillet efter de tre taksonomiske niveauer, redegøre, analysere og vurdere.

Formålet er at opnå et bredt indblik i Carlsbergs position på det britiske og danske marked. Jeg vil indlede min opgave med en kort beskrivelse af Carlsberg, hvor jeg vil besvare følgende: Hvor mange markeder er de på? Hvor mange medarbejdere beskæftiger de? Hvad er deres omsætning samt deres mission og vision? Dernæst følger en redegørelse for konkurrenceforholdene på det danske marked for øl, hvor Carlsbergs positionering på det danske marked samtidig indgår.

Redegørelsen for konkurrenceforholdene vil jeg beskrive vha. konkurrenceformen samt konkurrencepositioneringen, hvilket jeg mener, er relevant teori i forhold til konkurrence-forholdene. Endvidere anser jeg skydeskivemodellen værende væsentligt teori, da den belyser alle Carlsbergs konkurrenter.

Jeg finder en brancheanalyse samt en konkurrentanalyse mindre relevant i forhold til omfanget af opgaven. Derefter vil der følge en analyse af konkurrencesituationen på det britiske marked, efterfulgt af en beskrivelse og analyse af de kulturelle forskelle mellem Storbritannien og Danmark, som har indflydelse på Carlsbergs markedsføring.

Herunder følger ligeledes, hvilke reklamer, der har været eller er mest virkningsfulde. Konkurrencesituationen på det britiske marked vil jeg analysere vha. Porters 5 forces, som jeg mener, er væsentligt, da den går ind og besvarer spørgsmål som: Hvilke konkurrenter konkurrer Carlsberg mest med på det britiske marked? Samtidig går en brancheanalyse ind og identificerer de markedskræfter, der gør øl branchen stærk, henholdsvis svag.

Konkurrenceformen og skydeskivemodellen finder jeg mindre relevant, da jeg vil anvende disse i redegørelsen. Beskrivelsen og analysen af de kulturelle forskelle vil jeg beskrive vha. de 4 P'er, som besvarer spørgsmålet: Hvordan markedsfører Carlsberg sig forskelligt på de to markeder?

Endvidere vil jeg beskrive vha. de 4 P'er hvilken distributionsform, promotionformer, sortiment og prisstrategi Carlsberg benytter sig af. Pga. omfanget af opgaven finder jeg teori, som bl.a. produktklassifikation, kommunikations-planlægning, priselasticitet samt distributionsanalyse, mindre relevant.

Afslutningsvis vil der følge en vurdering af, hvorvidt Carlsberg differentierer sin markedsføring i henholdsvis Danmark og Storbritannien.

Til vurderingen vil jeg anvende teori i form af differentieret parameterstrategier og promotionaktiviteter, da de beskriver i hvilket omfang, Carlsberg differentierer deres markedsføring på de to markeder, og hvorvidt Carlsberg udfører deres promotionaktiviteter. Jeg finder promotionstrategi og AIDA-modellen mindre relevant, pga. pladsmangel i opgaven."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Carlsberg og Bryggerier i Afsætning A og Engelsk A

[23]
Bedømmelser
 • 08-11-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Lige hvad jeg manglede. Rigtig god opgave...
 • 09-04-2012
  Var en virkelig god hjælp, da jeg skulle skrive min egen SRP :)
 • 30-10-2014
  virkelig smukt lavet
 • 21-09-2014
  Givet af Lærerstuderende på 4. år
  Super fin opgave, som er god til inspiration.