SOP om Build a Bear i Innovation B og Afsætning A

SOP om Build a Bear i Innovation B og Afsætning A

SOP om Build a Bear og brugerdrevet innovation i forhold til virksomhedens brand - i opgaven undersøger jeg bl.a. hvem der benytter sig af Build a Bear, og ser på deres promotion, og Blue Ocean strategien. Jeg opdeler virksomheden i forhold til de 4 p'er, og til sidst giver jeg en diskussion af hvorvidt brugerdrevet innovation kan benyttes til at styrke firmaers brands.

Opgaveformulering

1. Gør rede for begrebet brugerdrevet innovation
2. Analysér hvordan Build-a-Bear kan bruge brugerdrevet innovation til at skabe et stærkt brand
3. Diskuter, om brugerdrevet innovation kan bruges i forbindelse med styrkelse af virksomheders brand

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
1. Indledning 4
1.1 Problemformulering 4
1.2 Modelvalg 4
2. Brugerdreven innovation 5
3. Teorier/metoder 6
3.1 De fire P'er 6
3.2 Brugerdrevet innovation 6
3.4 Værdikæde 8
3.5 Blue ocean-strategi 8
4. Build-A-Bear 10
4.1 Build-A-Bears forbrugere 11
5. Analyse 13
5.1 Procesmodel for brugerorienteret innovation 16
5.1.1 Search fasen 16
5.1.2 Select fasen 17
5.1.3 Implement fasen 18
5.1.4 Value capture 18
5.2 Værdikæde 19
5.3 Blue ocean strategi 20
6. Diskussion 21
7. Konklusion 22
8. Litteraturlist 23
8.1 Bøger 23
8.2 Hæfter 24
8.3 Hjemmesider 24
9. Bilag 25
Bilag 1 25
Bilag 2 26
Bilag 3 27
Bilag 4 28

Uddrag

"1. Indledning:

I denne opgave vil jeg udarbejde en redegørelse af ordet brugerdreven innovation, derefter analyserer jeg, hvordan brugerdreven innovation kan være med til at skabe et stærkt brand for virksomheden, hvor jeg vil under analysen vurdere ved brug af modeller om det skaber et stærkt brand eller ej. Og efterfølgende diskutere om brugerdreven innovation kan bruges i forbindelse med styrkelse af virksomhedens brand. Jeg valgt at tage udgangspunkt i Build-A-Bear.

1.2 Modelvalg:

Jeg har valgt forskellige modeller og metoder af forskellige årsager. Innovationsmetoderne har jeg valgt at bruge i min analyse, da de giver et overblik over måden at inddrage sine brugere på, og i hvilke processer man udnytter brugerens viden på.

Man lære også brugerens behov og kende til udvikling af nye produkter og hvordan man giver dem en oplevelse ud det. Afsætningsmodellerne viser dig hvilken værdi produktet har overfor kunden og hvor stor en rolle det spiller ved at have et værdiskabende produkt."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Build a Bear i Innovation B og Afsætning A

[2]
Bedømmelser
  • 09-12-2014
    Givet af Studerende på 10. år
    god opgave med god overskuelig opstilling godt indhold, men det var irealevant for min opgave
  • 01-11-2012
    Givet af HHX-elev på 3. år
    kknskf skn ksn ksnksf