SRP om Brasiliens Udvikling i Historie og Samfundsfag

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 27
  • 7684
  • PDF

SRP om Brasiliens Udvikling i Historie og Samfundsfag

SRP om Brasiliens Udvikling Fra Koloni til BRIK-land - Min SRP er skrevet med brug af fagene Historie A og Samfundsfag A, hvor jeg bl.a. giver en redegørelse for koloniseringshistorien om Brasilien, baseret på Amerigo Vespuccis breve, og undersøger afhængighedsteorier samt Brasiliens imperialistiske perioder og historie.

SRP'et er skrevet i 2012.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract s.2
Indledning s.3
Kontekst for Vespuccis rejser og oplevelser s.4
Amerigo Vespucci s.5
Vespuccis første brev s.7
Vespuccis andet brev s.8
Vespuccis tredje brev s.9
Hvordan forløb koloniseringen s.10
Delkonklusion s.11
Brasilien under portugisisk indflydelse s.12
Brasilien under engelsk indflydelse s.13
Brasilien under amerikansk indflydelse indtil 1950 s.14
Delkonklusion s.16
Andre Gunder Franks afhængighedsteori s.17
Fernando Herique Cardosos afhængighedsteori s.18
Brasilien fra 1950 - 2002 s.19
Brasilien fra 2002 - i dag s.21
Brud med afhængighedsteorierne s.23
Konklusion s.25
Litteraturliste s.26
Bilag: Vespuccis breve

Uddrag

"Indledning:

Brasilien har fra 1500-tallet til i dag været igennem en enorm udvikling - fra koloni til BRIK-land. I opgaven redegøres for koloniseringen af Brasilien ud fra en analyse af søfaren Amerigo Vespuccis breve. Ligeledes inddrages admiral Pedro Alvares Cabrals ekspedition for at få en kontekst til Vespuccis opdagelser og den begyndende kolonisering.

Derefter undersøges de tre imperialistiske systemers økonomiske og sociale hovedtræk, der har domineret det brasilianske land fra koloniseringens start til anden halvdel af det 20. århundrede.
To afhængighedsteoretikere inddrages, Andre Gunder Frank og Fernando Herique Cardoso. De har hver især fremlagt teorier om hvilke økonomiske mekanismer, der er væsentlige at skrue på for at skabe økonomisk vækst i Brasilien.

Det sker mhp. at diskutere om Brasiliens økonomiske udvikling fra slutningen af det 20. århundrede udgør et brud med den hidtidige udvikling og indebær et opgør med tidligere teoretiske positioner.

Skildringen af den brasilianske udvikling fra 1950 udvides til i dag, idet begrebet BRIK-land først blev sat på dagsordenen af den russiske præsident Putin i 2007 på en forsvarskonference i München.
Afslutningsvis fremhæves de væsentlige pointer i konklusionen."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Brasiliens Udvikling i Historie og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.