SRP om biofilm | Bioteknologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Bioteknologi A)
  • 12
  • 22
  • 6573
  • PDF

SRP om biofilm | Bioteknologi A

SRP'et indeholder en redegørelse som gennemgår hvad biofilm er og hvilket problem dette er i hospitalsvæsenet, og herudover giver jeg en beskrivelse af behandlingsmuligheder i dag og en beskrivelse af forskning og derved nye behandlingsmetoder i området biofilm.

Opgaven er skrevet udelukkende i bioteknologi A.

Elevens kommentar

Jeg ansøgte om brugen af et fag i SRP. Min ansøgning er som følger: Da man i SRP skal gøre brug af flere faglige metoder, vil jeg nu redegøre for mit valg af bioteknologi som eneste fag i SRP. Jeg vil her henvise til paragraf 3.3 i bekendtgørelsen for studieretningsprojekt – stx, juni 2010.

3.3. Skolens leder kan dog, på baggrund af en begrundet ansøgning fra eleven, undtagelsesvist godkende, at studieretningsprojektet skrives alene på grundlag af ét af elevens studieretningsfag på A-niveau, eller at et tredje fag inddrages i studieretnings-projektet. Godkendelsen forudsætter, at alle fastsatte mål for studieretningsprojektet opfyldes, herunder at der inddrages flere faglige tilgange og metoder, og at målet om faglig fordybelse kan realiseres.

Jeg vil ansøge om, kun at skulle bruge bioteknologi, da jeg i dette fag vil gøre brug af dets faglige forskellighed.
Bioteknologi består groft sagt af to fag; biologi og kemi, altså skal jeg kunne argumentere for, at jeg gør brug af begge faglige aspekter af faget.
Jeg har tænkt mig at skrive om biofilm, hvilket er bakterien, der i stedet for at være i dens plasmaform, sidder i en fast struktur (matrix).

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Biofilm 4
Introduktion til biofilm 4
Fasthæftning og udvikling af biofilm på en overflade 6
”Quorum sensing” 8
Biofilm i sekundære infektioner i hospitalsvæsenet 10
Introduktion til problemet 10
Biofilm i cystisk fibrose 11
Behandlingsformer til rådighed i dag 12
Antibiotika 12
Bakteriernes forsvarsmekanismer 13
Nye behandlingsmuligheder 16
Antibakterielle overflader 16
Kemiske Støjsendere 17
Konklusion 18
Sidste Kommentarer 19
Litteraturliste 20

Uddrag

Indledning:
Normalt tænker vi på en bakterie som flydende frit i en planktonlignende tilstand. Dette er dog langtfra tilfældet for alle bakterier. Bakterier foretrækker nemlig at leve i det, der kaldes en biofilm.
Biofilm er det, man kan se som plak på tænderne eller den der klamme slimede substans, der sidder i dit afløbsrør.

Det, man ikke kan se, er, at biofilmen er en samling af en hel masse bakterier, som har formet et helt samfund, hvor hver bakterieart har hver sin funktion.

Denne biofilm er i midlertidig meget hårdfør, hvilket er et problem i hospitalsvæsenet, da biofilmen ikke bare lader sig bekæmpe af diverse antibiotika.

Hvis bakterierne kommer ind i kroppen via eksempelvis et kateter, og disse begynder at danne en biofilm, så er spillet stort set tabt, og det vil være svært at bekæmpe den infektion, der dannes. Men hvis man ikke kan bekæmpe biofilmen effektivt med antibiotika, hvordan kan man da bekæmpe biofilmen?

I dette studieretningsprojekt vil der startes ud med en redegørelse af bakterier i en biofilm og biofilmens funktioner. Efterfølgende vil der være en forklaring for, hvilken betydning biofilm har i forhold til det problem, sekundære infektioner udgør i hospitalsvæsenet med cystisk fibrose som eksempel.

I denne forbindelse vil der være en diskussion, der omhandler værdien af de behandlingsformer, man har til rådighed i dag. Til slut vil der gives en vurdering af mulighederne for, at forskningen i biofilm vil føre til nye og forbedrede behandlingsformer... Køb adgang for at læse mere

SRP om biofilm | Bioteknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.