SRP om Kronisk Myeloid Leukæmi i Biologi B og Engelsk A

 • STX 3.g
 • SRP (Biologi B, Engelsk A)
 • 10
 • 27
 • 9686
 • PDF

SRP om Kronisk Myeloid Leukæmi i Biologi B og Engelsk A

Studieretningsprojekt om Kronisk Myeloid Leukæmi. SRP'et indeholder en redegørelse af sygdommen samt symptomer herpå, og en analyse af patientberetninger og en diskussion af patienternes muligheder - Opgaven er skrevet med brug af fagene Engelsk A og Biologi B.

Opgaveformulering

Gør rede for årsager til og symptomer på sygdommen kronisk myeloid leukæmi. Analysér engelsksprogede patient beretninger om kronisk myeloid leukæmi med henblik på, hvordan patienterne lærer at acceptere og leve med sygdommen. Du bør komme ind på formålet for, og budskabet med, beretningerne. Der ønskes en diskussion af patienternes livskvalitet i relation til de behandlingsmuligheder der er til rådighed i dag.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave, hvor især biologidelen er på et yderst højtuddannet niveau.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Titelblad 1
Abstract 2
Indledning 5
Redegørelse over årsager og symptomer på Kronisk Myeloid Leukæmi 6
Figur 1: Kredsløbets fysiologi 6
Knoglemarven 6
Blodet 7
Erythrocytter 7
Thrombocytter 7
Leukocytter 7
Årsagen til Kronisk Myeloid Leukæmi 8
Figur 2: Philadelphia-Kromosomet 8
Symptomer 10
Delkonklusion. 10
Analyse af patientberetninger 11
Hvordan lærer patienterne at acceptere og leve med sygdommen? 11
Blog; Matthew Sinclair 11
Blog; Michelle 14
Formål og budskab med beretningerne 18
Delkonklusion 18
Diskussion af patienternes livskvalitet i relation til behandlingsmulighederne i dag 19
Behandlingsmuligheder 19
Oral kemoterapi-behandling 19
Knoglemarvstransplantation 19
Depression 20
Medicin eller ej? 20
Coping 20
Forskellig behandling mellem kvinder og mænd? 22
Delkonklusion 22
Konklusion 23
Litteraturliste 24
Direkte litteraturer 24
Bøger 24
Internetsider 24
Baggrundslitteraturer 25

Uddrag

Indledning:
Kronisk Myeloid Leukæmi er en uhelbredelig kræftsygdom i blodet. Den rammer hyppigere mænd end kvinder og i alle aldersklasser.

I Danmark er der ca. 600 der bliver ramt af leukæmi hvert år, hvor cirka 75 personer om året bliver ramt af kronisk myeloid leukæmi.

Kronisk myeloid leukæmi er en af de bedst udforskede kræftsygdomme. Man kan ved hjælp fra blodprøver og knoglemarvsundersøgelse undersøge om man lider af denne sygdom. Ved en ultralydsscanning kan man påvise om milten er forstørret, hvilket ofte er tilfældet ved CML.

Jeg har valgt emnet kronisk myeloid leukæmi, fordi jeg syntes det er en interessant sygdom, da den virkelig belyser, hvilken betydning blodet har for kroppen og hvor lidt der skal til, for at ændre hele et menneskets livsvilkår.

Jeg har benyttet mig af fagbøger til forståelsen for alt det grundlæggende i blodet og derefter har jeg benyttet troværdige internet kilder, da fagbøger om selve sygdommen ikke er tilgængelige for almindelige mennesker.

Der udover har jeg haft brug for internettet til at ”komme i kontakt med”/få viden om patienter.
Jeg har valgt at belyse min opgave i følgende rækkefølge, da jeg mener, at det er vigtigt at have en forståelse for, hvad der sker i blodet for at forstå, hvordan sygdommen udarter sig og dermed påvirker mennesket.

Som det første har jeg kigget på blodet opbygning og funktion i kroppen, for så at gå dybere ned i selve sygdommen og dens symptomer.

Derefter har jeg valgt, at analysere to patientberetninger, hvor jeg først ser på en mandelig patientberetning og derefter en kvindelig patientberetning.
Disse belyser, patientens oplevelse af sygdommen og kamp for, at lære at acceptere det at leve med en uhelbredelig sygdom.

Til sidst vil jeg fokusere på patienternes livskvalitet i forhold til de behandlingsmuligheder der er tilgængelige i dag.

Jeg har valgt at se det ud fra Coping-teorien, som er en psykologisk metode, der beskriver, hvordan mennesker tackler problemfyldte situationer.

Jeg vil endvidere komme ind på forskellen mellem mænd og kvinders måde at tackle sygdommen på... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kronisk Myeloid Leukæmi i Biologi B og Engelsk A

[2]
Bedømmelser
 • 29-11-2014
  God til inspiration, da jeg selv skal til at skrive SRP om leukæmi
 • 10-12-2014
  Fin rapport. Men lidt "blandet"