SRP: BRIK-landene og Magtfordeling i Historie og Samfundsfag

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 26
  • 9072
  • PDF

SRP: BRIK-landene og Magtfordeling i Historie og Samfundsfag

SRP om BRIK-landene, og International Magtfordeling, skrevet med brug af fagene Historie A og Samfundsfag A - i opgaven gør jeg først rede for de overordnede linjer i det 20. århundredes geopolitiske billede, samt hvilken rolle BRIK-landene spiller i denne konflikt. Herefter giver jeg en komparativ analyse af BRIK-landene, og en diskussion af samme, samt USA's fremtidige rolle som mulig supermagt.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Om hovedlinierne i det geopolitiske billede i det 20. århundrede og BRIK-landenes rolle heri. 4
USA's dominans og det multipolære samfund. 5
Den kolde krig og det biopolære samfund. 6
1990'erne som en ny begyndelse - det unipolære samfund 8
BRIK landenes rolle i det 20 århundred 9
Indien 10
Brasilien 10
Rusland 11
Kina 11
Komparativ undersøgelse af BRIK-landene med hovedvægt på centrale forhold i Kina 11
Indledende bemærkninger 11
Geografiske forhold 12
Demografiske muligheder og begrænsninger. 12
Befolkningstilvækst, aldersfordeling og levetid 13
Befolkningens indkomstforhold m.v. 14
Andre forhold 16
Den ”indbyrdes” arbejdsdeling 17
Diskussion af forskellige syn på BRIK-landene og USA's rolle i fremtiden 20
Hvad tror BRIK-gruppen selv om fremtiden? 20
Hvad tror andre om BRIK'ernes fremtid? 21
USA's rolle i det 21 århundred 22
De gyldne tidsaldere 22
Fattigdommen spænder ben for stormagtsdrømmene 24
Konklusion: 24
Litteraturliste 25

Uddrag

"Indledning
Denne opgave er inspireret af det faktum, at magtfordelingen blandt verdens stormagter synes at være i forandring. Det ser ud som om, at en struktur med få egentlige stormagter og en gruppe store, temmelig uens, medspillere på den verdenspolitiske arena vil ændre form de kommende årtier.

Holdfordelingen vil blive anderledes, og der er tegn på, at de spillere, som har været mere eller mindre gængse markspillere eller måske oven i købet reservespillere, der sad over på bænken, fremadrettet vil få en central rolle i den internationale magtfordeling.

Med særlig fokus på de såkaldte BRIK-lande - landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina – vil jeg nedenfor med udgangspunkt i en redegørelse for hovedlinjerne i det geopolitiske billede i det forgangne århundrede, undersøge en række forhold i BRIK-landene og derefter diskutere den rolle, som BRIK-landene kan komme til at spille som potentielle stormagter i forhold til USA i dette århundrede.

Hvad er historien bag firkløveren? Hvordan har de udviklet sig de seneste år? Og hvad er fremtidsudsigterne for BRIK-landene som mulige stormagter?"... Køb adgang for at læse mere

SRP: BRIK-landene og Magtfordeling i Historie og Samfundsfag

[1]
Bedømmelser
  • 10-12-2012
    Super god opgave. God inspirationskilde