SRP: Miljøpolitik i Danmark i Biologi A og Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • SRP (Biologi A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 23
 • 7849
 • PDF

SRP: Miljøpolitik i Danmark i Biologi A og Samfundsfag A

SRP omhandlende miljøpolitikken i Danmark, med særlig vægt lagt på forureningen af søer i Danmark, og hvad man kan gøre for at forebygge dette. Der er også lagt vægt på, hvad de forskellige partier gør for at indføre miljøpolitikken i deres valgprogrammer - Opgaven er skrevet med brug af Biologi A og Samfundsfag A.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract side 1
Indledning side 3
Vandmiljøplan I 1987-1998 side 3
Vandmiljøplan II 1998-2004 side 4
Vandmiljøplan III 2004-2015 side 5
Molin modellen side 7
Aktører på søområdet i Danmark side 7
Pluralisme- og korporatismeteorien side 8
Næringsstofbelastede søer side 9
Fosfor: kilder og udvikling side 10
Kvælstof: Kilder og udvikling side 11
Nitrifikation side 12
Denitrifikation side 13
Sørestaurering side 14
Stubbe Sø side 15
Forsøg på AAU side 17
De økologiske effekter side 20
Konklusion side 21
Litteraturliste side 23
Bilag

Uddrag

"Indledning:
Denne opgave kommer til at omhandle vandmiljøet i Danmark. De danske søer og vandløb har i lang tid været næringsstofsbelastede. Det var dog værst i 1980’erne, hvor man endnu ikke havde sat sig nogen mål omkring vandmiljøet. En række fiskere havde været ude at fange jomfruhummere, de opdagede at Kattegat led af iltsvind.

Efter denne episode kom der en stor debat omkring miljøet, i 1987 var miljøspørgsmålet et af de spørgsmål, danskerne lå mest vægt på. Det var her man indså at man blev nødt til at gøre noget, for at undgå, at så mange danske søer og fjorde led af iltsvind.

resultatet blev vandmiljøplan I, denne blev i 1998 efterfulgt af vandmiljøplan II og i 2004 af vandmiljøplan III. Jeg vil undersøge baggrunden for de mange søer der led af iltsvind hver sommer.

Har vil jeg inddrage mit eget eksperimentelle arbejde på Ålborg universitet, hvor vi undersøgte sedimentets evne til at binde uorganisk fosfor. Mange søer lider i dag af intern belastning, hvilket skyldes de mange års tilførsel af næringsstoffer, der derved er blevet lagret i sedimentet.

Der er i Danmark rigtig mange restaureringsprojekter i gang. Der er forskellige metoder for dette, jeg vil her inddrage Stubbe Sø, som et eksempel på en sø, hvor man benyttede de mest benyttede restaurerings metoder i Danmark og på den måde påvise udviklingen omkring denne sø.

Desuden vil jeg diskutere de økologiske effekter af de danske vandmiljøplaner. Økologien har siden sin start i 1980’erne vundet stor succes; både i Danmark og landene omkring os.

økologien har dog også mødt en del modgang igennem tiderne, men har som regel overvundet dette, og man regner med endnu en fremgang frem til 2015."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Miljøpolitik i Danmark i Biologi A og Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
 • 29-11-2010
  Givet af Studerende på 1. år
  Rigtig flot opgave. Godt klaret.