SOP: Grækenlands Krise og EMU'en/EU i IØ og Historie

SOP: Grækenlands Krise og EMU'en/EU i IØ og Historie

SOP om krisen i Grækenland og EMU'en og EU i fagene International Økonomi A, og Samtidshistorie B. Først redegøres der for det økonomiske og monetære samarbejde i Europa, herefter analyseres den græske økonomi og årsagerne til at landet er kommet i de finansielle problemer de befinder sig i på nuværende tidspunkt.

Slutteligt vurderes de politiske og økonomiske konsekvenser som EU oplever i forbindelse med at hjælpe lande i krise.

Hvis du gerne vil vide mere om EU, så kan du med fordel læse vores EU kompendium.

Elevens kommentar

Selve analysedelen af Grækenlands økonomi kunne have været lidt længere, men fik jo stadig 12.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
1. Indledning 1
2. Det økonomiske og monetære samarbejde i Europa med særlig fokus på stabilitetspagten 2
2.1 Vejen til den Økonomiske og Monetære union 2
2.2Fra Delors-rapporten til ØMU'ens tredje fase 4
2.3 ØMU'ens tredje fase og stabilitets- og vækstpagten 5
3. Analyser den græske økonomi og årsagerne til at landet er kommet i alvorlige problemer 7
3.1 Grækenlands tidlige økonomi. 7
3.2 Grækenland og de økonomiske mål 7
3.3 Opsamling af økonomiske mål 10
3.4 Græsk hjælpepakke 10
3.5 Årsagerne til Grækenlands økonomiske problemer 11
4. De politiske og økonomiske konsekvenser for EU ved at hjælpe lande i krise. 14
4.1 ØMU'ens fremtid 14
4.2 Økonomiske for- og bagdele for Grækenland ved deltagelse i ØMU'en 14
4.3 Opbrudsscenarium 14
4.4 Genopbygningsscenarium 16
4.5 Konsekvenser for at hjælpe lande i krise 16
5. Konklusion 18
6. Bilag 20
7. Litteraturliste 25

Uddrag

Efter anden verdenskrig blev Europa mere integreret og holdningen om nationalismen lagt fra sig. Et yderligere ønske om integrer landene medførte at ØMU'en blev dannet. I forbindelse med ØMU'en udviklede man et samarbejde og nogle fælles mål, der skulle sikre en stabil Europæisk økonomi. Dette udviklede konvergenskravene som skulle sikrer at landenes økonomier havde fælles målsætninger.

Grækenland blev i 2001 medlem af ØMU'en og på baggrund heraf skulle deres økonomi med årene stabiliseres. Dog har Grækenlands økonomi siden de blev medlem af ØMU'en været karakteriseret ved en høj økonomisk vækst, høj arbejdsløshed, ustabile priser, stort underskud på betalingsbalancen, dårlige forhold på de offentlige finanser, og politisk korruption.

Grækenland har finansieret deres dårlige økonomi ved at låne penge på de internationale kapitalmarked, og Grækenland havde i 2009 en bruttogæld på 126,8 % af BNP.

Siden slutningen af 2009 har tilliden til den græske regering været faldende. Tilliden blev mindsket i forbindelse med den nye græske regering, ledet af primærminister George Papandreou, revurderede de græske forventning til budgetunderskuddet fra 6,7 % af BNP til 12,7 pct. af BNP.

Hvad er årsagerne til at den græske økonomi er væsentlig dårligere end andre lande i ØMU'en? Og hvilke konsekvenser medfører den dårlige økonomi for landet?
Dette ønsker jeg at undersøge ved at:
- Redegøre for det økonomiske og monetære samarbejde i Europa med særlig henblik på stabilitetspagten
- Analyserer den græske økonomi og årsagerne til at landet er kommet i alvorlige problemer.
- Vurder de politiske og økonomiske konsekvenser for EU ved at hjælpe lande i krise... Køb adgang for at læse mere

SOP: Grækenlands Krise og EMU'en/EU i IØ og Historie

[15]
Bedømmelser
 • 27-11-2015
  Der kræves mere mht. indledning, fodnoter og abstract. Desuden er layout ikke særligt prangende.
 • 08-01-2012
  Rigtig god, god til at komme i gang og finde inspiration fra
 • 02-12-2014
  Fin opgave. God som inspiration.
 • 07-11-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God inspiration, super fin