SRP om tuberkulose i Danmark i Bioteknologi og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Bioteknologi A)
 • 10
 • 28
 • 7434
 • PDF

SRP om tuberkulose i Danmark i Bioteknologi og Historie

SRP om lungetuberkulose i Danmark med Historie A og Bioteknologi A som anvendte fag - i opgaven gennemgår jeg tuberkulosen udbredelse i Danmark som fandt sted i 1800-tallet, og jeg kigger i Bioteknologi på smitten og hvordan immunsystemet reagerer på denne, for til sidst at vurdere de samfundsmæssige konsekvenser af smitten i Danmark.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Tuberkulosen og samfundet 5
Levevilkårene 5
Mikrobiologiens revolution 6
Tuberkulose – en bakterie 7
Immunforsvarets reaktion 8
Det uspecifikke immunforsvar 9
Inflammationen 10
Det specifikke immunforsvar 10
Primær og sekundær infektionsreaktion 11
Tuberkulosens sygdomsforløb 11
Analyse af ”Danmarks lungeforening – vores historie” 13
Analyse af ”Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse” 16
Tuberkulosens bekæmpelse og behandling 18
Tuberkulosen i dag 21
Tuberkulosen i Grønland 22
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bilag 28

Uddrag

"Indledning:
I dag er tuberkulose en sjælden sygdom i Danmark og det meste af Europa. Antallet af tuberkulose-tilfælde er i dag blot 3 tilfælde pr. 100.000 danske indbyggere og børn og unge vaccineres ikke længere mod sygdommen, da den betragtes som udryddet i Danmark.

Sådan har det dog ikke altid været. Går man tilbage til slutningen af 1800-tallet, var lunge-tuberkulose den hyppigste og mest frygtede folkesygdom i samfundet. Den hærgede alle, lige fra unge mennesker til gamle blandt befolkningen, gennem luften, og medførte en langsom og pinefuld død, hvor patienten hostede blod op og tabte sig betydeligt, indtil organerne langsomt blev sat ud af funktion.

Det anslås i dag at en tredjedel af dødsfaldene dengang skyldtes tuberkulose, og uden behandling døde over halvdelen af de ramte.

Men hvad gør tuberkulosen egentlig ved den menneskelige krop, og hvordan reagerer immunforsvaret? Hvad var grunden til denne udbredelse af tuberkulosen i Danmark i slutningen af 1800-tallet? Dette vil blive diskuteret gennem den følgende opgave, hvor der vil blive set på en historisk gennemgang af tuberkulosen, med det formål, at nå frem til, hvorfor tuberkulose stadig er en udbredt sygdom i andre dele af verden.

I det følgende vil tuberkulosens udbredelse i Danmark i slutningen af 1800-tallet blive undersøgt ved hjælp af en grundig redegørelse af samfundsudviklingen op gennem 1800-tallet, herefter vil opgaven fokusere på infektionen med bakterien Mycobacterium tuberculosis i mennesket og give en grundig indføring i immunforsvarets reaktion på en sådan infektion samt tuberkulosens sygdomsforløb.

Derudover vil opgaven diskutere, på baggrund af en analyse af to tekster, omstændighederne omkring tuberkulosens bekæmpelse og behandling, og disses virkning, i Danmark fra 1800-tallet og til i dag.

Slutteligt vil der blive konkluderet på tuberkulosens rolle i Danmark, med en vurdering af, hvorfor tuberkulosen stadig er en udbredt sygdom i mange dele af verden, speciel fokus på Grønland.

Tuberkulosen og samfundet

Op gennem 1700 og 1800-tallet ses tuberkulosen som en stigende dødsårsag i mange lande. Men særligt op gennem 1800-tallet slår tuberkulosen for alvor til . Tuberkulosen forårsagede hele 14 % af dødsfaldene i Danmark mellem 1890-99 og var en af de hyppigste og mest frygtede sygdomme. Efter industrialiseringens indtog i sidste halvdel af 1800-tallet, blev tuberkulosen hurtig en hyppig dødsårsag blandt den danske befolkning. Dog er det svært at se, hvor mange og hvor i landet folk døde af denne sygdom tidligere, da sygdommen har gået under flere forskellige navne, som ikke alle dækkede over tuberkulosen: svindsot, tæring, brystsyge, phthisis, blodhoste osv.

Industrialiseringen, der i den sidste halvdel af 1800-tallet lagde grundlaget for en omfattende modernisering af det danske samfund, er en væsentlig faktor i tuberkulosens udbredelse. Kornsalgsperiodens vækst i landbruget bredte sig videre til byerhvervene ved den efterfølgende øgede efterspørgsel fra landbruget. Der var god konjunktur i samfundet, som førte til en kraftig økonomisk vækst på både land og i by. Men den øgede økonomiske vækst betød ikke bare voksende produktion, men også større beskæftigelse og indkomster . Denne større beskæftigelse satte gang i en stigning i vandringen fra land til by, på grund af omlægningen af det danske landbrug. Dette medførte en kraftig befolkningstilvækst i byerne, som på bare få år voksede ekstremt. Bare København voksede fra 1880-1901 med ca. 100.000 indbyggere. Denne udvandring fra landet skete i forventning om at få et bedre liv i byerne til afveksling fra landbruget, men også i forhåbning om nye arbejdsmuligheder som industrialiseringens øgede brug af maskinkraft medførte."... Køb adgang for at læse mere

SRP om tuberkulose i Danmark i Bioteknologi og Historie

[6]
Bedømmelser
 • 18-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave! Især til inspiration, hvis man har fået skriveblokering
 • 28-09-2014
  Virkelig en god opgave til stor inspiration
 • 03-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Ikke højt nok niveau
 • 16-12-2012
  Mange tak! Den var fin!

Materialer relateret til SRP om tuberkulose i Danmark i Bioteknologi og Historie.