SOP om Top Danmark i Afsætning A og Dansk A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Dansk A, SOP)
  • 10
  • 34
  • 7727
  • PDF

SOP om Top Danmark i Afsætning A og Dansk A

SOP om Top Danmark, der blandt andet indeholder en gennemgang af virksomhedens markedsføring og strategi, samt en diskussion af medieplatforme for Top Danmark. Opgaven er udarbejdet i Dansk A og Afsætning A.

Opgaveformulering

Redegør for Top Danmarks markedsføringsstrategi. Der ønskes dernæst en analyse af en selvvalgt kampagne fra Top Danmark.
Til sidst ønskes en diskussion af mulige medieplatforme for Top Danmark og disse svage og stærke sider.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

2 Abstract 2
3 Tak til 2
4 Indledning. 3
5 Introduktion til Topdanmark 5
6 Redegørelse af Topdanmarks markedsføringsstrategi 6
6.1 Fremgangsmåde 6
6.2 Baggrund 6
6.3 Markedsførings strategi 7
6.4 Ambassadør kunde – mund til mund 7
6.5 Sponsor 8
6.6 Pressemeddelerser 8
6.7 Kampagner 9
6.8 Dialogbaseret markedsføring 9
6.8.1 Forbedring af nuværende strategi 10
7 Analyse af kampagne 13
7.1 Problemformulering 13
7.2 Kampagne typer 13
7.3 Dialogbaseret markedsføring 13
7.4 Hund kat og bil 14
7.5 Topdanmarks nyeste WEB-TV reklame film 14
7.5.1 Analyse af hund, kat og bil 15
8 Mulige medieplatforme, svage og stærke sider 20
8.1 Problemformulering 20
8.2 Medie historie 20
8.3 Stærke og svage sider inde for medieplatformene 20
8.3.2 Smartphones kontra PC-Internettet 21
9 Konklusion 26
10 Kildeliste 28
10.1 præsentation af APP. 30
11 Modeller og skærmklip 31
11.1 forsikringspriser 31
11.2 styrings niveau 31
11.3 De 7 p'er 32
12 Oplæg til Topdanmark 33
12.1 APPS strukturen 33
12.2 WEB -TV. 33
12.2.1 Web Tv for skader. 33
12.2.2 Sådan fungerer applikationen kombineret med web TV. 34
13 Øvrige bilag 35

Uddrag

4. Indledning:
Igennem årene er der sket store ændringer inden for udviklingen af teknologi og kommunikationsmidler, hvilket blandt andet ses i den store udvikling af medierne indenfor de seneste 10-20år.

Brugen af internettet er eksploderet over hele jorden, nye typer computere og mobiltelefoner er blevet udviklet, som eksempelvis mobiltelefoner med internetadgang og Ipad'en, og desuden er nye funktioner som eksempelvis APPS blevet udviklet.

Det kan ses som en del af større samfundsforandring, hvor samfundet kan siges at have ændret sig fra det moderne samfund til det postmoderne samfund. Det betyder blandt andet, at vi i dag er mere selvstændige og er gået væk fra de ældre traditioner.

Udviklingen indenfor kommunikation og teknologi har også betydning for virksomhederne, hvor flere har taget den nye teknologi til sig og i dag bruger eksempelvis hjemmesider til at promovere sig, nyhedsbreve til ekstern kommunikation og online markedsføring og APPS til at tiltrække og komme i dialog med eksisterende og fremtidige kunder.

Monolog kan således siges at være blevet til dialog mellem kunden og virksomheden. Det kan ses hos flere virksomheder i dag, som benytter den nye teknologi til at komme i dialog med kunderne via telefon, sociale medier, sms og e-mail.

Der kan være flere grunde til, at virksomhederne benytter sig at de nye muligheder gennem forskellige medieplatforme, eksempelvis at de ønsker at komme ud til en større målgruppe, at de vil skille sig ud fra andre virksomheder eller bruger det som en måde at få kontakt til og respons fra kunden.

En anden konsekvens af teknologiens udvikling er, at virksomhederne i dag har databaser med information om kunderne, hvor de kan gemme oplysninger, som kan bruges til at markedsføre nye produkter over for kunden eller til at holde på kunden ved eksempelvis at levere en ydelse, hvor de tager udgangspunkt i kundens personlige behov og situation.

Som en konsekvens heraf, er flere virksomheder gået væk fra at benytte sig af bred markedsføring, der henvender sig til mange kundegrupper på samme tid, og lægger i stedet vægt på dialog og direkte kommunikation med kunderne. F.eks. i en tv-reklame, hvor der til sidst bliver sagt ”ring på dette nummer, og du vil få de rette informationer”.

I min senere analyse vil jeg gå mere i dybden med, hvad virksomhederne kan få ud af de nye typer medier og kommunikationsmåder, hvor jeg også diskuterer svage og
stærke sider ved forskellige medieplatforme.

I denne opgave har jeg valgt at arbejde med Topdanmark som case. Baggrunden for mit valg af Topdanmark er, at Topdanmark lægger op til bedre udnyttelse af WEB-TV, for derved at øge salg og kundetilfredshed. Emnet og problemstillingen tiltaler mig utroligt meget, da jeg har en stor interesse indenfor dette emne. Problemformuleringen går på, at der skal redegøres for TopDanmarks markedsstrategi.

Dernæst ønskes en analyse af en selvvalgt kampagne fra TopDanmark, hvor jeg vil afdække firmaets måde at opbygge og anvende reklamer, for derigennem at undersøge, hvor der kan være behov for nytænkning. Sidste problemstilling går på, at der ønskes en diskussion af mulige medieplatforme for Topdanmarks marketingsstrategier og disses svage og stærke sider.

Her vil jeg diskutere og analysere muligheden for, at benytte WEB- TV som medieplatform. Den præcise problemformulering ses i boksen herunder... Køb adgang for at læse mere

SOP om Top Danmark i Afsætning A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.