SOP: Tysklands Eksport siden Genforeningen i IØ og Tysk

 • HHX 3. år
 • SRP (Tysk fortsætter B, International Økonomi A, SOP)
 • 7
 • 23
 • 5868
 • PDF

SOP: Tysklands Eksport siden Genforeningen i IØ og Tysk

SOP om Tysklands Eksport siden Genforeningen, skrevet i International Økonomi A og Tysk Fortsætter B, hvor jeg bl.a. gør rede for udvikling og omfang af den vesttyske eksport, og herefter analyserer globaliseringens påvirkning på tysk eksport, og slutteligt kigger på fremtidige udfordringer for Tyskland, med fokus på globaliseringen.

Opgaveformulering

Redegør for udviklingen og omfanget af den vesttyske eksport op til genforeningen i 1990 og den efterfølgende samlede eksport.

Analyser globaliseringens påvirkning på den tyske eksport, idet du kommer ind på de økonomiske effekter af globaliseringen.
Inddrag herunder globaliseringens fordele og ulemper for det tyske erhvervsliv samt den tyske samfundsøkonomi.

Vurdér hvilke udfordringer Tyskland står overfor i fremtiden i forbindelse med globaliseringen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Titelblad 2
Abstract 3
Indledning 5
Det delte Tyskland 6
Vesttyskland 6
Østtyskland 7
De to samfundsøkonomiske systemer 7
Markedsøkonomi 8
Tyskland bliver forenet 9
Følgerne af et forenet Tyskland 9
Eksporten 10
Vesttysklands eksport før genforeningen 11
Det forenede Tysklands eksport 12
Globaliseringen 13
Globaliseringens påvirkning på den tyske eksport 13
Globalisering: Fordele og ulemper for det tyske erhvervsliv samt den tyske samfundsøkonomi 15
Vurdering: Hvilke udfordringer står Tyskland overfor i fremtiden i forbindelse med globaliseringen? 19
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

"Indledning:
Med sine over 80 millioner indbyggere, er Tyskland det folkerigeste land i Europa, hvis man ser bort fra Rusland.

Tyskland har altid været et interessant, men også et stærkt, land, militært, men også økonomisk, hvor især fra slutningen af 1800-tallet havde en af de bedste økonomier i verden, trods utallige krige og samtidig med, at det var delt i forbundslande. Indtil 2008, har Tyskland været verdens største eksportnation, som blev overhalet af Kina.

Tyskland er medlem af EU, og er da også et af de vigtigste lande i unionen, som følge af de mange indbyggere landet råder over, men også den stærke økonomi landet har.

Verden bliver mere og mere globaliseret, og på den måde opstår der nye eksportmarkeder for Tyskland. Dette betyder, at Tyskland kan udvide deres eksportmarked, og dermed prøve at indtage første pladsen igen, som de for få år siden mistede til Kina.

Tyskland har ”potentiale” til igen at indtage pladsen som verdens største eksportnation, samtidig med at have en af de største, hvis ikke den største og bedste økonomi i verden, men dette trues af især lande fra Asien. Kina, som jo er på vej kraftigt op, og samtidig har overtaget pladsen som den førende eksportnation, vil jeg mene er en trussel for Tysklands position som en af de bedste økonomier i verden."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Tysklands Eksport siden Genforeningen i IØ og Tysk

[2]
Bedømmelser
 • 02-11-2013
  rigtig fin opgave, men der mangler lige nogle bilag :)
 • 27-03-2014
  Den redde min SRP!!!