SRP: Kvinder i og efter 2. Verdenskrig i Tysk og Historie

SRP: Kvinder i og efter 2. Verdenskrig i Tysk og Historie

Studieretningprojekt (SRP) der omhandler kvinder under og efter 2. Verdenskrig., som indeholder en analyse af erindringerne "Eine Frau in Berlin" af Marta Hillers.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Tyskerpigerne 4
Straffeaktionerne 5
Mødet med offentligheden 6
Motivbaggrundene 7
Symbolikken bag 8
De tyske piger 11
Analyse af „Eine Frau in Berlin“ 14
Filmen „Eine Frau in Berlin“ 17
Diskussion 17
Konklusion 19
Litteraturliste og webadresser 20
Bilag 21

Uddrag

Indledning
Under og efter 2. Verdenskrig var der et utal af ofre. Tusindvis af liv gik tabt under krigen og de ofre man endnu ikke har haft så stort fokus på, er kvinderne. Her findes to typer kvindelige ofre. Tyskerpigerne i de besatte lande, de som var sammen med de tyske soldater og så de tyske piger, der blev ofre for de allieredes invasion af Tyskland.

I bøger og film om 2. Verdenskrig, bliver tyskerne fremstillet som ”the bad guys”, skurkene. I min opgave vil jeg prøve at se det fra skurkenes side og lægge vægt på og at fremhæve de skæbner der er gået lidt i glemmebogen, bl.a. tyskerpigerne og kvinderne i de besatte lande under 2. Verdenskrig.

Jeg vil i min opgave redegøre for indholdet og omfanget af de straffeaktioner, der blev taget i anvendelse mod kvinder, der havde været sammen med tyske soldater i de tyskbesatte lande under 2. Verdenskrig. Dette vil jeg gøre ved at fremhæve enkelte hændelser og personlige oplevelser, fortalt af tyskerpiger. For at indkredse min opgave har jeg valgt at koncentrere mig om hændelserne i henholdsvis Danmark, Tyskland, Norge og Frankrig.
Jeg har valgt først at redegøre for og analysere bogen ”Eine frau in Berlin” og dernæst redegøre for de overgreb de tyske kvinder blev udsat for i deres hjemland, ved krigens slutning. Det faldt mig naturligt først at give læseren et overblik over redegørelsen af bogen og dernæst komme med uddrag fra bogen, i den senere analyse.
Herefter vil jeg ud fra foregående analyse redegøre for overgrebene som tyske kvinder blev udsat for, i deres hjemland.

Afslutningsvis vil jeg diskutere om hvorvidt behandlingen af kvinderne var udtryk for et bestemt kvindesyn, ved at trække paralleller til både ”Eine Frau in Berlin” og andet relevant materiale... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kvinder i og efter 2. Verdenskrig i Tysk og Historie

[1]
Bedømmelser
  • 15-12-2014
    Okay opgave til at få overblik