SOP om The Body Shop og CSR i VØ og Afsætning

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
 • 12
 • 27
 • 6665
 • PDF

SOP om The Body Shop og CSR i VØ og Afsætning

SOP'et giver en karakteristik af The Body Shop, virksomhedens struktur samt en gennemgang af overtagelsen af L'oréal. Herudover undersøger jeg problemer med L'oréal, foretager en analyse af deres csr-strategier samt fordele og ulemper ved strategierne. Slutteligt kigger jeg på strategi og positionering før L'oreal overtog dem, samt et kig på strategi og positionering efter L'oreal overtog dem, og fremtidsperspektiver i forhold til strategier og profil. Opgaven er skrevet i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1 - Indledning 1
2 - Giv en karakteristik af The Body Shop, herunder virksomhedens struktur og de nye ejere 2
2.1 - Grundlæggende information om The Body Shop 2
2.2 - Virksomhedens struktur 3
2.2.1 – Franchising og datterselskab 4
2.3 - De nye ejere 5
2.3.1 – Problematikken med de nye ejere 6
3 – Analysér deres valg af strategier, i særdeleshed CSR og diskutér efterfølgende fordele og ulemper ved de valgte strategier 7
3.1 – Begrebet CSR 7
3.2 – The Body Shops valg af strategier, i særdeleshed CSR 8
3.3 – Fordele og ulemper ved de valgte strategier 10
3.3.1 – Fordele 10
3.3.2 – Ulemper 11
4 – Vurder på baggrund af ovenstående analyse, samt det nylige ejerskifte, The Body Shops fremtidsperspektiver og deres fremtidige strategi og profil 12
4.1 – The Body Shops strategi og positionering før ejerskiftet 12
4.2 – The Body Shops strategi og positionering efter ejerskiftet 13
4.3 – Fremtidsperspektiver, strategier og profil 15
5 – Konklusion 16
6 – Litteraturliste 18
6.1 - Bøger 18
6.2 – Internetkilder 18
7 – Bilag 21

Uddrag

1 - Indledning:

De senere par år har der i øget grad været belysning på skandaler inden for arbejdsvilkår, hvordan miljøet bliver behandlet og hvorledes virksomheder gør næsten alt for at minimere omkostninger uden at tænke over konsekvenserne.

Samtidig er mange virksomheder blevet mere internationale, hvilket gør skandalerne større end hvis det var sket på lokal basis.
Den øgede opmærksomhed gør, at der bliver stillet relevante spørgsmål i henhold til virksomheders roller og ansvar overfor deres interessenter.

Nu til dags måler man ikke kun en virksomhed ud fra dets aktiver, passiver, profitter og tab; i disse tider måler man det lige så meget på virksomhedens sociale aktiviteter, deres ansvar overfor miljøet og retfærdighed overfor ansatte, leverandører etc. Virksomheder skal altså ikke kun skabe overskud på bundlinjen, men nu også gøre verden til et bedre sted at være.

Kunder og interessenter nu om dage er mere bevidste om hvad virksomhederne kan og bør gøre, udover bare at fokusere på produktets kvalitet og pris. Omverdenen forventer af virksomheder i dag, at de er mere aktive og har en deltagelse i formindskelsen af sociale problemer.

Man ser helst at virksomhedens årsrapport indeholder de finansielle resultater, men derudover skal der på bundlinjen også være en redegørelse for virksomheden samfundsmæssige tiltag og ligeledes virksomhedens miljømæssige tiltag; årsrapporten skal altså have en tredobbelt bundlinje.

Virksomhederne vil gerne fremstå som socialt bevidste og ansvarlige overfor omverdenen, men der er mange kritikere der argumenterer for, at dette er misledende og egentlig bare spilder virksomhedens tid og ressourcer.

Direktørerne sidder i et sus af social ansvarlighed og derved bruger de penge på irrationelle tiltag, der ikke er målelige og i sidste ende bliver virksomhedens overskud mindre og aktionærerne får mindre ud af det. Derudover kan man stille spørgsmål ved oprigtigheden af disse tiltag, det alle virksomheder i sidste ende har til formål at skabe mest mulig værdi for virksomheden, hvad enten det er profit eller omtale.

I dette projekt vil jeg skabe fokus på The Body Shop, en af nutidens allerstørste forkæmpere for Corporate Social Responsibility (Her efter benævnt; CSR). Jeg vil beskrive The Body Shop, herigennem hvad CSR egentlig er samt fordele og ulemper.

Ud fra dette vil jeg, sammen med analyser jeg har lavet af deres tiltag, vurdere i hvilken retning virksomheden bevæger sig mod og i særlig sammenhæng med at de blev overtaget af L'Oréal i 2006... Køb adgang for at læse mere

SOP om The Body Shop og CSR i VØ og Afsætning

[13]
Bedømmelser
 • 16-05-2011
  Givet af 1.g'er på STX
  Jeg syntes det er en godt opbygget rapport, den er overskuelig og indeholdt de informationer jeg var gået i stå omkring i min egen opgave...
 • 09-03-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, som indeholder alle de nødvendige oplysninger. Bestemt en god inspirationskilde!
 • 19-01-2015
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 19-11-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Den var god til inspration

Materialer relateret til SOP om The Body Shop og CSR i VØ og Afsætning.