SOP: Analyse af reklame for Somersby

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 24
 • 5656
 • PDF

SOP: Analyse af reklame for Somersby

SOP om Somersby med en analyse af en reklame fra Somersby, samt en kort komparativ analyse, der inddrager Cult, skrevet i fagene Dansk A og Afsætning A.

Opgaven giver også en omfattende virksomhedsbeskrivelse og analyse, og ser på det danske marked for cider - i denne forbindelse vurderes virksomhedens nuværende position på markedet - samt diskuterer fremtiden i forhold til konkurrencestrategier og Somersbys fremtid generelt.

Lærers kommentar

Skulle have fokuseret mere på konklusionen, men god diskussion og redegørelse.

Elevens kommentar

At forbedre afslutningen på opgaven, og at have en rød tråd igennem hele opgaven.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
1. Indledning 4
1.1 Område 4
2. Det danske cidermarked 5
2.1 Beskrivelse af markedet 5
2.2 Kotlers Attack Strategy 6
2.3 Carlsbergs første markedsføring 7
2.3.1 Buzz-markerting 8
2.3.2 De 4 faser 8
2.3.3 Brug af TV 9
2.3.4 Brug af radio 9
2.4 Carlsbergs nuværende markedsføring 9
3. Analyse af tv-reklamer 10
3.1 The Somersby Estate 10
3.1.1 Handlingen 10
3.1.2 Komposition 11
3.1.3 Reklamens objektivitet/subjektivitet 12
3.1.4 Symbolik og symboler 12
3.2 Somersby Elderflower Bottles – ”Airport” 13
3.2.1 Handlingen 13
3.2.2 Kompositionen 13
3.2.3 Reklamens objektivitet/subjektivitet 14
3.2.4 Symbolik og symboler 15
3.3 Gennemslagskraften 15
3.4 Cult 16
3.4.1 Forskellen på Cult og Somersby 17
4. Markedsføringen for alkoholsodavandsmarkedet 18
4.1 Hvor går grænsen? 18
5. Somersbys fremtid 21
6. Konklusion 21
7. Litteraturliste 22
7.1 Artikler fra internettet 22
7.2 Reporter, undersøgelser eller andre publikationer 22
7.3 Internetkilder 22
Bilag 1: 24
Bilag 2: 26

Uddrag

"1. Indledning:
1.1 Område:
Jeg har valgt at skrive i afsætning og dansk i mit studieretningsprojekt. Herunder er mit område, det danske markedet for alkoholsodavand, eftersom jeg finder udviklingen i dette spændende. Markedet er i så stor udvikling, at det i 2006 fik sin egen varegruppe.

I min opgave vil Somersby være gennemgående omdrejningspunkt, idet jeg finder netop dette produkt ekstra interessant. Carlsberg fandt med lanceringen af Somersby Cider et blåt ocean i selve markedet, og jeg finder hele Somersbys kommunikationsplatform og målgruppevalg meget interessant.

I min problemformulering fik jeg til at opgave at beskrive det danske cidermarked og redegøre for Somersbys nuværende markedsføring. Hertil vil jeg se nærmere på den markedsføring, som Carlsberg gjorde brug af ved lanceringen af Somersby Cider tilbage i 2008 , og hvilke ændringer der er sket til den nuværende markedsføring og hvorfor.

I min analysedel vil jeg starte med at analysere reklamer fra Somersby. Herunder vil jeg fokusere på hvilke virkemidler, der indgår, målgruppen og gennemslagskraften, og til sidst drage sammenligninger fra konkurrenten Cult og dens reklamer.

Til sidst vil jeg kommentere på markedsføringen for cider og alkoholsodavand og vurdere, hvordan Somersby kan sikre forsat vækst på det danske cider marked."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Analyse af reklame for Somersby

[7]
Bedømmelser
 • 14-12-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Beskrivelsen, reklame-analysen og forskellen på de to cider produkter var en god inspiration. Rigtig god og velformuleret opgave! :)
 • 24-04-2013
  Givet af HFe-elev på 1. år
  1111111111111111111111111111111111111111
 • 12-12-2014
  lækkert det kan bruges mange tak
 • 05-02-2012
  Rigtig god opgave med meget info