SRP om Pesten i Biologi A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Biologi A)
 • 10
 • 24
 • 8321
 • PDF

SRP om Pesten i Biologi A og Historie A

Studieretningsprojekt (SRP) om Pesten i Biologi A og Historie A, hvor jeg gør rede for pestens udbredelse, hvordan pesten bredte sig, og hvordan menneskets immunsystem reagerer på smitten. Slutteligt vurderer jeg hvordan pest er forsøgt forebygget, og om pest udgør en fare i dag - jeg skrev opgaven i Biologi A og Historie A.

Opgaveformulering

Redegørelse af den mikrobielle årsag til pestudbruddene, herunder bakterietype og dens opbygning og smittespredning.Sygdommens udvikling og konsekvenser.
Immunsystemets opbygning og hvordan det reagerer på bakterieinfektion, herunder Yersinia Pestis’ angreb på immunsystemet.
Diskussion af forklaringsmodeller, der blev anvendt til at forklare pestudbruddene i middelalderen.
Forebyggelse af pest i middelalderen
Forebyggelse af pest i 1700-tallet.
Vurdering af pestudbruddenes betydning for Danmarks befolknings levevilkår i middelalderen
Vurdering af, om pesten er en potentiel risiko i Danmark i dag eller om det blot er et historisk fænomen

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Præsentation af materiale i historie 3
Kildekritik 4
Redegørelse af den mikrobielle årsag til pestudbruddene 4
Bakterietype og dens opbygning 4
Smittespredning 5
Sygdommens udvikling og konsekvenser 6
Byldepest 6
Septisk pest 6
Lungepest 7
Immunsystemets opbygning og hvordan det reagerer på bakterieinfektion 7
Det ydre immunforsvar 7
Det uspecifikke immunforsvar 8
Det specifikke immunforsvar 8
Yersinia Pestis' angreb på immunsystemet 9
Diskussion af forklaringsmodeller, der blev anvendt til at forklare pestudbruddene i middelalderen 10
Teologiske forklaringer 10
Naturvidenskabelige forklaringer 11
Sammensværgelsesteorierne 12
Forebyggelse af pest i middelalderen 14
Forebyggelse af pest i 1700-tallet 15
Karantænestationen på Saltholm 16
Vurdering af pestudbruddenes betydning for Danmarks befolknings levevilkår i middelalderen 17
Vurdering af, om pesten er en potentiel risiko i Danmark i dag eller om det blot er et historisk fænomen 19
Konklusion 21
Litteraturliste 23

Uddrag

"INDLEDNING:
Der er forekommet tre pandemier af pest i Europa. Den første pestpandemi var fra ca. 540-750, den anden fra ca. 1347/48-1750 og den tredje fandt sted fra ca. 1890-1950. Jeg vil i min opgave beskæftige mig med den anden pandemi, som var skyld i, at 25 millioner mennesker døde. Det menes, at pesten kom til Europa i 1347, da et skib fra østen kom til Italien.

Ombord på dette skib, var der smittede mennesker, som førte pesten til Europa. Mange forskere har været i tvivl om, hvilken årsag, der var skyld i pesten. Nogle mente, at det var en virus, fordi den spredte sig hurtigt, mens andre mente, at det var en bakterie.

Schweizeren, Alexandre Yersin, og japaneren, Kitasato, påviste uafhængigt af hinanden i 1893, at bakterien Yersinia Pestis, var årsagen til pestudbruddene.

Hvordan kunne denne bakterie slå så mange mennesker ihjel? Hvilke konsekvenser fik pesten for folks levevilkår under middelalderen? Hvordan troede man, at pesten var opstået under middelalderen og hvordan forsøgte man forebygge pesten i denne periode og i 1700-tallet?
Skal vi frygte pesten den dag i dag i Danmark?

I opgaven vil den mikrobielle årsag til de historiske pestudbrud blive undersøgt vha. af en grundig redegørelse for smittespredningen, sygdommens udvikling og hvordan immunsystemet reagerer på bakterieinfektionen.

Herefter vil opgaven fokusere på, hvordan man forsøgte at forebygge pesten i henholdsvis middelalderen og i 1700-tallet og give en diskussion af de forklaringsmodeller, der blev brugt til at forklare pesten.

Derudover vil opgaven vurdere pestudbruddenes betydning for Danmarks befolknings levevilkår i middelalderen. Slutteligt vil det blive vurderet, om sygdommen er en potentiel risiko i Danmark i dag."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Pesten i Biologi A og Historie A

[4]
Bedømmelser
 • 22-02-2015
  genial opgave!!! virkelig velformuleret og god inspiration
 • 03-10-2016
  God inspiration til SRP især med opbygning
 • 12-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er en god opgave til inspiration
 • 06-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Fedddddddddddddddddddddddddddddddt