SRP: Perspektivet og Renæssancen i Matematik og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 12
 • 37
 • 10052
 • PDF

SRP: Perspektivet og Renæssancen i Matematik og Historie

SRP'et starter ud med at redegøre for renæssancen, med særligt fokus på udviklingen i menneskesynet og perspektivets udvikling i malerkunst.

Herudover gøres der rede for matematikken bag perspektivtegning, herunder anvendelse af vektorregning - opgaven er skrevet i Matematik A og Historie A.

Lærers kommentar

Lærerne(deriblandt censor) synes generealt, at opgaven var rigtig god og velformuleret, men de mente at det matematik jeg redegjorde for, i starten af opgaven, mindede alt for meget af den bog, jeg gjorde brug af.

Studienets kommentar

Opgaven mangler et abstract og en indholdsfortegnelse, som der skal være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1. Renæssancen, Menneskesyn & Perspektivets udvikling 1.1 Fra middelalder til renæssance 1.2 Bykulturen 1.3 Det humanistiske livssyn 1.4 Malerkunsten og perspektivets udvikling 2. Perspektiv tegning & Vektorregning 2.1 Vigtige definitioner i perspektivtegning 2.2 Distancepunkter 2.3 Vektorregning 2.4 Punkt i motivet bag billedplanen 2.5 Rette linier i billedplanen 2.6 Vektorer der er parallelle m. xy-planen 2.7 Billedet af en linie, der ikke er parallel m. billedplanen 3. Menneskesynet i Renæssancen 3.1 Giorgio Vasari om overgangen fra byzantinsk stil til renæssance 3.2 Michelangelos >>Den hellige familie<< 3.3 Rafaels >>Skolen i Athen<< 3.4 Giovanni Pico della Mirandolas tale: Om menneskets værdighed 3.5 Menneskesynet i renæssancen 4. Renæssancen & Eftertiden 4.1 Luther og reformationen 4.2 Naturvidenskabens udvikling 4.3 Oplysningstid, rationalisme og positivisme 4.4 Renæssance selv i dag Vurdering/Konklusion Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Litteraturliste Fremstillinger: Internettet: Ordbøger: Programmer:

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt at beskæftige mig med emnet renæssancen, herunder renæssancens menneskeopfattelse og perspektivets udvikling indenfor malerkunst. Perioden ligger måske godt gemt i Europas historie, men idéerne fra renæssancen er selv i dag med til at bestemme, hvordan vi tænker og taler, og således må man sige, at perioden virkelig har sat sine spor på eftertiden, hvilket gør emnet spændende og yderst interessant.

Opgaven starter ud med en redegørelse for renæssancen, specielt mht. udviklingen i menneskesynet og perspektivets udvikling indenfor malerkunst. Yderligere redegøres der for matematikken bag perspektiv tegning, herunder anvendelse af vektorregning. Anvendelsen af vektorregning må ses som værende en moderne matematiske beskrivelse af matematikken bag perspektiv tegning.

For at anskueliggøre og diskutere menneskesynet i renæssancen laves en historisk analyse på baggrund af Giorgio Vasaris om overgangen fra byzantinsk stil til renæssancen, Michelangelos Den hellige familie, Rafaels Skolen i Athen, og Giovanni Pico della Mirandolas tale Om menneskets værdighed. Dette gøres ligeledes med udgangspunkt i en matematisk analyse af Rafaels Skolen i Athen.

Endvidere diskuteres nogle af de matematiske og praktiske problemer der kan opstå med perspektivtegning.
Yderligere vurderes hvilke langsigtede betydninger renæssancen havde for de efterfølgende tider... Køb adgang for at læse mere

SRP: Perspektivet og Renæssancen i Matematik og Historie

[11]
Bedømmelser
 • 01-11-2010
  God præsentation af emnet, men abstract og inholdsfortegnelse mangler, hvilket er en vigtig del af en SRP-opgave.
 • 05-05-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  En rigtig god opgave til at få et overblik over perspektivtegning og renæssancen. Rigtig god inspiration:)
 • 03-06-2016
  hi j k o kalsjlaJKS AKS AK SLa s
 • 07-01-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God hjælp til opgave