SOP om Pengepolitik i IØ og Engelsk A

 • HHX 3. år
 • SRP (International Økonomi A, Engelsk A, SOP)
 • 12
 • 27
 • 7653
 • PDF

SOP om Pengepolitik i IØ og Engelsk A

SOP'et indeholder en redegørelse for England og Danmarks forskellige brug af pengepolitik og en konklusion på hvorvidt de bruges bedst af den danske stat eller af den engelske.

Opgaveformulering

• Der ønskes en beskrivelse af hvad pengepolitik er.
• Der ønskes en analyse af England og Danmarks muligheder for at føre pengepolitik og en redegørelse for udviklingen i deres pengepolitiske strategier i efteråret 2008.
• Der ønskes en diskussion af de to landes strategier set i lyset af den aktuelle finanskrise.
• Med udgangspunkt i de 3 foregående besvarelser ønskes der en vurdering af fordele og ulemper ved et eventuelt fremtidigt EURO medlemskab.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

KAPITEL 1: 2
1.1 Indledning 2
1.2 Problemformulering 2
1.3 Emneafgrænsning 3
1.4 Metodeovervejelser 3
1.5 Kildekritik 3
KAPITEL 2: Hvad er pengepolitik? 4
2.1 Pengepolitik 4
2.2 De Pengepolitiske virkemidler: 5
2.3 Kontraktiv og Ekspansiv pengepolitik 6
2.4 EU's Pengepolitik 7
2.5 Danmarks pengepolitik 9
2.6 Englandspengepolitik 10
2.7 Inflationsmål 10
KAPITEL 3: Pengepolitiske strategier i efteråret 2008 11
3.1 Tidslinje over Danmark og Englands pengepolitik i efteråret 2008 11
3.2 Danmarks pengepolitiske strategi i efteråret 2008: 12
3.3 Englands pengepolitiske strategi i efteråret 2008 14
KAPITEL 4: De pengepolitiske strategier i lyset af finanskrisen 15
KAPITEL 5: Virkningerne af et fremtidigt ØMU medlemskab 16
5.1 Hvad vil det betyde for Danmark at indgå i Eurosamarbejdet? 16
5.2 Hvad vil det betyde for England at indgå i Eurosamarbejdet? 18
5.3 Euro-samarbejdet og nationalfølelse? 19
KAPITEL 6: Konklusion 20
Noter: 21
Referencer: 22
Bøger: 22
Internet hjemmesider: 23
Artikler: 23
BILAG 1: 25
BILAG 2: 26
BILAG 3: 26
BILAG 4: 27

Uddrag

1.1 Indledning:
Samfundsøkonomien påvirkes i høj grad af de pengepolitiske indgreb nationalbanken foretager. Sådanne indgreb sker på baggrund af den udvikling man forventer af samfundsøkonomien i fremtiden. Derfor kunne det være væsentligt at undersøge hvilke indgreb en centralbank kan foretage.

Behandlingen af emnet tager udgangspunkt i Danmark og Englands pengepolitiske udfordringer, i det de står uden for det monetære fællesskab (ØMU´en). Det vil sige, at de stadig har deres nationale valuta i modsætning til andre lande i EU som har euroen som valuta. Dette har betydning for pengepolitikken, og dermed også for landenes pengepolitiske aktiviteter.

I arbejdet med pengepolitik i Danmark og England findes det relevant at undersøge: Hvad er pengepolitik? Hvilke forskellige pengepolitiske virkemidler kan anvendes i lyset af en flydende eller fast valutakurs? Hvordan de to landes pengepolitiske strategier har begået sig? Hvorledes de to lande kunne drage gavn af et muligt EURO medlemskab?

Inspirationen til denne opgave er fundet ud fra udviklingen i forbrugsmønsteret over den seneste tid. Det er blevet en normalitet at leve over evne, altså låne penge, til at leve for. Dette har spillet en stor rolle som en af de faktorer der har sat gang i finanskrisen og det er så under en sådan finanskrise at pengepolitikken skal ind og stabilisere økonomien samt samfundet... Køb adgang for at læse mere

SOP om Pengepolitik i IØ og Engelsk A

[11]
Bedømmelser
 • 30-04-2012
  Opgaven er meget systematisk sat op, og der er aldrig tvivl eller forvirring om, hvad forfatteren snakker om. Gode formulering og flot sprogbrug gør den også meget læsbar. Sidst men ikke mindst er indholdet rigtig godt til inspiration, og der er kilder på det meste. - Alt i alt, rigtig god opgave!
 • 29-05-2015
  Virkelig god opgave!! den er super god til inspiration hvis man arbejder med samme emne!
 • 07-11-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  fin opgave, desværre meget redegørende frem for analyserende
 • 02-01-2014
  kelmlkmlkmlkmlkmlkmlkmlkm