SOP om Kyoto-Aftalen og Fleksible Mekanismer i IØ og Dansk

  • HHX 3. år
  • SRP (International Økonomi A, Dansk A, SOP)
  • 10
  • 25
  • 7559
  • PDF

SOP om Kyoto-Aftalen og Fleksible Mekanismer i IØ og Dansk

SOP'et indeholder en nærmere analyse af Kyoto-aftalens fleksible mekanismer, samt fordelene og ulemperne ved disse, og opgaven afslutter med en kronik til Politiken der vedrører emnet.

Opgaven er skrevet med International Økonomi som hovedfag, og Dansk A som sekundærfag.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
De fleksible mekanismer 5
Clean Development Mechanism (CDM) 6
Fordele og ulemper ved CDM 7
Joint Implementation (JI) 9
Fordele og ulemper med JI 10
Emissions Trading (kvotehandel) 11
Fordele og ulemper ved kvotehandel 12
Må man købe sig til at være forbilledet? 17
Afslutning 21
Litteraturliste: 22
Bilag 26

Uddrag

Indledning

Denne afhandling handler om Kyoto-aftalen og nærmere de fleksible mekanismer herunder, hvilke der også vil blive redegjort for. I afhandlingen vil jeg gå ind og se på fordelene og ulemperne ved anvendelse af de fleksible mekanismer og senere vil jeg tage stilling til om det, etisk, økonomisk og miljømæssigt, kan betale sig at anvende de fleksible mekanismer, dette vil blive gjort i en tænkt kronik til Politiken.

Grunden til, at jeg valgte at skrive om Kyoto-aftalens fleksible mekanismer er fordi, at jeg mener, at de er selve omdrejningspunktet for hele Kyoto-aftalen. Jeg mener også, at de fleksible mekanismer er et klart udtryk for verdensbilledet i dag. De illustrere den massive form for globalisering, der er kommet de sidste par år, da vi er begyndt at indse, at jordens befolkning ikke består af en masse små samfund og nationaliteter, vi består af et stort samfund, en klode, som vi nu er nød til at beskytte. Men samtidig, vil vi jo ikke forringe vores levestandard, alt skal gøres billigst muligt, så derfor blev de fleksible mekanismer nød til at være inkluderet i klimaaftalen, man ville jo nærmest kunne kalde det stordriftsfordele. Det, at vi har brug for at udlicitere vores eget ansvar, det er et rystende, men også præcist billede af den vestlige verden. Som Daniel Merriweather synger i sangen red, ”And I can't do this by myself. All of these problems, they're all in your head. And I can't be somebody else. You took something perfect. And painted it red” , der omhandler, at den vestlige verden vender blikket væk, fra alt hvad der er svært at kapere. Vi bliver nød til at reducere i ulandene, så vores hverdag ikke bliver påvirket af verdens problemer.

Det er også meget aktuelt at diskutere Kyoto-aftalen i denne måned, da det er nu, dens erstatning skal findes. Dette gør den 12 år gamle aftale meget aktuel. Emnet bliver i dag diskuteret i mange forummer og derfor er materiale tilgangen gennem hjemmesider og artikler meget nem. Rapporten er set med objektive øjne igennem redegørelsen for Kyoto-aftalen og dens fleksible mekanismer, men også i analysen af fordelene og ulemperne ved brug af de fleksible mekanismer, hvor jeg har prøvet, at se det både fra økonomers, miljøaktivisters osv. synsvinkel. I den fortolkende del, kronikken, er det min personlige mening der kommer til kende, hvor jeg så trække de vigtige punkter frem og argumentere hvorfor og hvad der bør gøres anderledes... Køb adgang for at læse mere

SOP om Kyoto-Aftalen og Fleksible Mekanismer i IØ og Dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.