SOP om IKEA i Afsætning A og Markedskommunikation C

SOP om IKEA i Afsætning A og Markedskommunikation C

SOP'et indeholder først og fremmest en karakteristik samt en analyse af Ikeas værdikæde, og dernæst giver opgaven en markedsbeskrivelse og en analyse af to af Ikeas "testet-af-hverdagen" tv-reklamer.
Til sidst vurderes IKEA's fremtidige positionering på markedet samt hvordan de bør differentiere sig fremover - Opgaven er skrevet i Markedskommunikation C og Afsætning A.

Opgaveformulering

2.1.3. Hovedspørgsmål
Med udgangspunkt i omformulering af min problemformulering, vil jeg nu præsentere nogle hovedspørgsmål som danner grundlag for min opgave. Hovedspørgsmålene jeg har fundet frem til er følgende:
1) Hvem er Ikea og hvordan ser deres værdikæde ud?
2) Hvor befinder Ikea sig på det danske marked, og hvordan virker deres ”testet af hverdagen” tv-reklamer?
3) Hvordan bidrager reklamerne til Ikeas positionering, og hvordan kan Ikea fremover differentiere sig fra sine konkurrenter?
Jeg har fundet frem til disse hovedspørgsmål, for at ridse op hvad jeg skal finde svar på i min opgave. På den måde giver det et overblik over hvilke spørgsmål jeg skal fordybe mig i

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 2
2. Indledning 3
2.1. Uddybning af titel 4
2.1.1. Formål med opgaven 4
2.1.2. Afgrænsninger 4
2.1.3. Hovedspørgsmål 4
2.1.4. Vægtning og metodevalg 5
3. Karakteristik af Ikea 5
4. Ikeas værdikæde 6
4.1. Primære aktiviteter 6
5. Markedsbeskrivelse 9
6. Tv-reklameanalyse - 2010 10
6.1. Handlingen 10
6.2. Komposition 10
6.3. Virkemidler og symboler 11
6.3.1. Humor 12
6.4. Målgruppe 13
6.4.1. Gennemslagskraft 14
7. Tv-reklameanalyse – 2008 14
7.1. Handlingen 14
7.2. Virkemidler 15
7.3. Målgruppe 15
7.3.1. Gennemslagskraft 16
8. Positionering 16
9. Differentiering 17
10. Konklusion 19
11. Kildefortegnelse 20
12. Bilag 22

Uddrag

2. Indledning:
Jeg har i mit studieretningsprojekt valgt at skrive i fagene afsætning og dansk. Mit område er markedet indenfor boligartikler, da jeg synes at markedet er under hård konkurrence, og det kræver en koncentreret markedsføring for at kunne differentiere sig fra mængden.
Jeg har derfor valgt at fokusere på tv-reklamer, da jeg synes tv-reklamer er et oplagt medievalg for at skabe opmærksomhed hos forbrugeren.

Jeg vil i min opgave koncentrere mig om den internationale forretningskæde, IKEA. Dette vil jeg idet Ikea er en verdenskendt virksomhed, som på det seneste har differentieret sig fra mængden via deres ”testet af hverdagen” tv-reklamer.

I min problemformulering får jeg til opgave at give en karakteristik af virksomheden. Jeg vil herefter analysere Ikeas værdikæde, og på den måde finde ud af hvilke aktiviteter, der skaber værdi for virksomhedens produkter.
Dernæst vil jeg med udgangspunkt i en markedsbeskrivelse, analysere to af Ikeas tv-reklamer. Først en af deres nuværende ”testet af hverdagen” reklamer, og herefter en af deres tidligere reklamer. Jeg vil herunder komme ind på hvilke virkemidler der bliver anvendt, målgruppen i reklamerne samt gennemslagskraften i forhold til målgruppen.

Jeg vil til sidst vurdere hvordan reklamerne bidrager til Ikeas nuværende positionering på markedet, samt hvordan Ikea fremover kan differentiere sig fra sine konkurrenter... Køb adgang for at læse mere

SOP om IKEA i Afsætning A og Markedskommunikation C

[9]
Bedømmelser
 • 26-11-2014
  God og gennemarbejdet opgave. Gav mig god inspiration til hvordan jeg vil gribe min SRP omkring IKEA an.
 • 09-12-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fik rigtig god inspiration ud af at læse opgave.
 • 12-12-2014
  lækkert det kan bruges mange tak
 • 30-11-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  okay til inspiration

Materialer relateret til SOP om IKEA i Afsætning A og Markedskommunikation C.