SOP om franchising i is-branchen | Afsætning A og Dansk A

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 24
  • 7109
  • PDF

SOP om franchising i is-branchen | Afsætning A og Dansk A

SOP om franchising med fokus på Paradis-is og is-branchen, hvor jeg bl.a. giver en analyse af en hjemmeside (Paradis-is), og diskuterer fordele og ulemper ved anvendelsen af franchising i forbindelse med is-branchen - Jeg skrev opgave med brug af Dansk A og Afsætning A.

Elevens kommentar

Jeg tror, jeg kunne have været mere dybdegående i afsætningsdelen, mht. analysen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indholdsfortegnelse 1
Abstract 2
Opgaveformulering, indledning 3
Redegørelse for begrebet franchising 4
- Parterne i franchising 4
- Franchiseformer 5
Virksomhedskarakterisitik af franchise-kæden Paradis 6
- At blive franchisetager hos Paradis 7
Is-branchens konkurrencesituation 7-8
- Skydeskivemodellen i fht. Paradis 9
- Konkurrencemæssig situation 10
Konkurrentanalyse 11
- Poters Five Forces 12-14
- Indtræningsbarriere 15
Hjemmesideanalyse 16-17
- Argumentation 18-19
- Sproglige virkemidler 19-20
Fordele og ulemper ved franchising indenfor is-branchen 20-21
Konklusion 22
Kildeliste/litteraturliste 23
Bilag 24-27

Uddrag

"Indledning:

Jeg vil starte opgaven med en kort redegørelse for begrebet franchising, for at skabe indblik i hovedemnet. Udover generel definition på franchising er der forskellige deltagere i franchiseforholdet, og forskellige former for franchising.

Herefter vil jeg undersøge virksomheden Paradis Is, og heraf lave en nærmere brancheanalyse for at belyse hvilke virksomheder der indgår i konkurrencen, og se på Hjem-Is som også er franchising.

Jeg vil efterfølgende analysere, hvem der er Paradis' konkurrenter hvor jeg vil anvende Porters Five Forces. Jeg har formentlig fået en del viden om franchising både som begreb og i praksis, og vil i den forbindelse analysere hjemmesiden til at belyse forskellige påvirkningsmetoder, såsom layout, argumentation og sproglige virkemidler, i fht. kunder og potentielle nye franchisetagere.

Til sidst vil jeg vurdere, hvilke fordele og ulemper der netop er ved anvendelse af franchising indenfor is-branchen, både for Paradis Is og Hjem-Is. Målet med opgaven er at se på, hvordan franchising anvendes indenfor denne branche og vurdere hvilke gode og dårlige sider forretningensformen har."... Køb adgang for at læse mere

SOP om franchising i is-branchen | Afsætning A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.