SRP om Fedtafgift i Samfundsfag A og Biologi B

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Biologi B)
  • 10
  • 24
  • 8111
  • PDF

SRP om Fedtafgift i Samfundsfag A og Biologi B

SRP om Fedtafgift, skrevet i fagene Biologi B og Samfundsfag A, hvor jeg bl.a. gør rede for næringsstoffer i menneskets kost, og undersøger hvordan en fedtafgift kan påvirke folkesunheden, samt slutteligt give en diskussion af statens muligheder i forhold til folkesundheden.

Opgaveformulering

1. Redegør kort for opbygningen af de næringsstoffer som indgår i menneskets kost.
Lav en afgrænsning af hvad videnskaben i dag opfatter som en sund kost.
2. Undersøg hvilken effekt en kommende afgift på fede fødevarer kan tænkes at have i forhold til folkesundheden.
3. Diskuter hvilke muligheder staten har for at fremme folkesundheden

Lærers kommentar

God opgave med vægt på samfundsfag + god egen empirisk undersøgelse

Elevens kommentar

Biologi skal bruges mere og bedre

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

English abstract 1
1. INDLEDNING 3
2. REDEGØRELSE 3
2.1 Kulhydrat 3
2.2 Proteiner 4
2.3 Fedt 5
2.4 Vitaminer, mineraler og vand 6
2.5 Videnskabelig kost 6
3. UNDERSØGELSE 7
3.1 Hvad er der gjort før? 7
3.2 Hvordan ser de nye forslag ud? 7
3.3 Hvad mener eksperterne? 7
3.4 Hvilken effekt vil forslaget have? 8
3.5 Er forslaget det mest optimale? 10
3.6 Diskussion af effekt 12
3.7 Det økonomiske aspekt 14
4. DISKUSSION 15
4.1 Økonomiske virkemidler 15
4.2 Regelstyring 16
4.3 Markedsregulering 17
5. KONKLUSION 18
6. LITTERATURLISTE 20
7. BILAG 21
7.1 Bilag 1 21
7.2 Bilag 2 22
7.3 Bilag 3 23
7.4 Bilag 4 24

Uddrag

"1. INDLEDNING:
Fedme er blevet et samfundsproblem. WHO beskriver nu fedme som en verdensepidemi og derfor er det i dag også et hedt emne i den politiske debat.

Fedme er ikke længere det enkelte individs problem.
I dag skifter eksperter og forskere hele tiden standpunkt om, hvad der kan gøres ved det stigende antal fede i Danmark.

Det kan derfor være forvirrende som enkelt individ, for er der overhovedet enighed om hvad sund kost er? Og kan man overhovedet fremme sundheden ved at lovgive på national plan? Eller skal man ned og forebygge og helbrede individorienteret? Det vil denne opgave prøve at give svar på gennem en biologisk redegørelse af næringsstoffer, hvori der ligger en afgrænsning af hvad videnskaben i dag definerer som sund kost.

Fokus i denne opgave vil især ligge på løsninger som staten kan bruge for at fremme folkesundheden og derfor tages der udgangspunkt i et forslag om afgift på mættet fedt, som er blevet fremsat af regeringen og Dansk Folkeparti.

For vil en sådan afgift påvirke befolkningens indkøbsvaner? Det vil denne opgave undersøge og da man endnu ikke kender til effekterne af et sådant indgreb, er der lavet en mini undersøgelse af unges prisforhold til forskellige produkter.

Da man som sagt endnu ikke kan se konsekvenserne af denne afgift, vil mini undersøgelsen blive brugt som kvantitativt materiale, som sammenlignes med regeringens forventninger til effekterne af afgiften. For vil denne afgift på mættet fedt fremme folkesundheden eller er det endnu en skat regeringen pålægger for at få nogle penge i statskassen?

Til sidst vil de muligheder, som en stat har i dag, for at fremme folkesundheden blive diskuteret. For hvilke muligheder har staten for at forbedre sundheden i befolkningen? Kan staten overhovedet påvirke befolkningen? Eller bestemmes alt af arv og miljø?"... Køb adgang for at læse mere

SRP om Fedtafgift i Samfundsfag A og Biologi B

[1]
Bedømmelser
  • 16-01-2012
    brugbar, men ikke uddybende nok