SRP om Fedme i Samfundsfag A og Biologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Biologi B)
 • 7
 • 34
 • 11033
 • PDF

SRP om Fedme i Samfundsfag A og Biologi B

SRP om Fedme, hvor jeg undersøger hvad fedme er og de negative konsekvenser af overvægt og fedme, med det fokus at vurdere konsekvenser for samfundet som hele. Herudover gennemgår jeg danske forebyggelsesplaner som skal modvirke den voksende fedmeepidemi, og til sidst give en vurdering af de muligheder vi har for at bekæmpe fedme.
Opgaven er skrevet i fagene Biologi B og Samfundsfag A.

Lærers kommentar

Vi har kun fået en karakter.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1.0 Abstract S.1
2.0 Indledning S.3
3.0 Hvad er fedme? S.4
3.1 De væsentlige årsager til fedme S. 4-7
3.2 Redegøre for nogen af de væstenlige følgesygdomme af fedme;diabetes 2, hjertekarsygdomme,. S.7-9
3.3 Delkonklusion S. 9
4.0 Analyser hvor og hvordan der ses enighed/ uenighed i Venstre forebyggelsesplan og Socialdemokraternes forebyggelsesplan? S.9-10
4.1 Forskelle og ligheder på Venstre og Socialdemokraternes forebyggelsesplaner for danskernes sundhed. S.10-12
4.2 Idelogiernes erstatning – symbol politik S.12-13
4.3 Kontraktpolitikken er forsvundet- vælgerne er forsvundet S.13-15
4.4 Delkonklusion S.16
5.0Vurder hvilke samfundsmæssige konsekvenser giver fedme og er det muligt/ ønskeligt at bekæmpe fedme i Danmark? S.16-19
6.0 Hvilke behandlingsmuligheder er der for fede patienter? S.19
6.1 Medecinsk S. 19-20
6.2 Kirurgisk S.21-23
6.2.1 Efterrening S. 23
6.3 Motion, kost og vejledning S.26
6.4 Delkonklusion S.26
7.0 Konklusion S.27
8.0 Perspektivering S.28
9.0 Litteraturliste S.29
9.1 Internetsider S.29-32
9.2 Artikler S.32
9.3 Bøger S. 32
10. Bilag 1 S.33
10.1 Bilag 1 – Oversigt over stigningen af fedme mennesker i forhold til uddannelse S.33
10.2 Bilag 2 - Oversigt over BMI målinger S.33
10.3 Bilag 3 – Interview med diabetes 2 patient S.34

Uddrag

"2.0 Indledning:
I min opgave vil jeg ligge vægt på, hvad fedme er og hvilke følgesygdomme fedme kan medføre, med fokus på diabetes 2. Jeg vil samtidig analysere Venstre- og Socialdemokraternes forebyggelsesplaner for danskernes sundhed, og finde ud af hvorfor de to forebyggelsesplaner ligner hinanden og alligevel ikke.

Jeg vil også vurdere hvilke konsekvenser det har for samfundet, at flere og flere bliver fede. Jeg vil kigge på de samfundsøkonomiske udgifter, som fedme koster samfundet. Jeg vil til sidst vurdere hvilke muligheder, der er for at bekæmpe og hvordan man kan forbygge fedme.

Fedme er noget alle kender til i dag enten på den ene eller anden måde. Verdens Sundheds Organisation (WHO) erklærede allerede i 1998 fedme som en global epidemi. Følgesygdomme af fedmen vokser. WHO har forudset at diabetes dødsfald vil stige markant på verdensplan i løbet af de næste 10 år.

Diabetes er en af de typiske følgesygdomme af fedme. I Danmark er antallet af fede steget. Fra 1987 til 1994 skete der næsten en fordobling i antallet af fede unge mænd.

Fedme er både skadeligt for individet men også for samfundet. Fede mennesker er en stor udgift for sundhedsvæsnet. Venstre og Socialdemokraterne ligger vægt på forebyggelse af fedme i deres forebyggelsesplaner, så dermed er politikerne gået ind i kampen mod fedme."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Fedme i Samfundsfag A og Biologi B

[5]
Bedømmelser
 • 26-11-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Altid godt med lidt inspiration. Vil derfor anbefale denne, hvis du har samme emne
 • 21-01-2015
  God opgave der kommer godt ind i fedme problematikken
 • 25-05-2014
  Rigtig, rigtig god opgave, især til inspiration
 • 14-03-2014
  Kommer til at hjælpe mig i AT