SRP: Analyse af Tyveri m.fl. med samfundsmæssig perspektivering

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 30
 • 10994
 • PDF

SRP: Analyse af Tyveri m.fl. med samfundsmæssig perspektivering

SRP om Det Senmoderne Samfund og novellerne "Tyveri", "Dansk Eternit, Aalborg" og "Vi Skriver 1995... og det bliver bedre endnu" af Jan Sonnergaard.

Første del består af 3 sociologers (Anthony Giddens, Zygmunt Baumann samt Richard Sennets) syn på individets vilkår i det senmoderne samfund. Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Anden del er en analyse af 3 noveller af Jan Sonnergaard ("Tyveri", "Dansk Eternit, Aalborg" og "Vi skriver 1995... og det bliver bedre endnu").

Dette indeholder derefter en sammenligning mellem novellerne og sociologernes udtalelser om individets vilkår (hvilket stemmer perfekt overens med marginalisering, polarisering osv.).
Sidste del er en diskussion om forholdene som Jan Sonnergaard skildrer, stadig er relevante i dag.

Opgaveformulering

1) Redegør for forskellige sociologiske teoriers opfattelse af individets vilkår i det senmoderne samfund.

2) Udvælg mindst en novelle fra hver af bøgerne i trilogien: Radiator, Sidste søndag i oktober og Jeg er stadig bange for Casper Michael Petersen og giv en analyse af dem. I din analyse skal du komme ind på sprog, fortællerteknink og tematik. Du skal endvidere diskutere om trilogien kan læses som en afspejling af det senmoderne samfund.

3) Diskuter de vilkår, som Sonnergaard skildrer i novellerne stadig er aktuelle i dagens Danmark. Du skal inddrage empirisk materiale.

Elevens kommentar

Besvarelse bygger desuden på et interview med Jan Sonnergard.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag.

Fx er denne SRP for lang ift. hvad der tillades i dag. Derudover skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk.

Indhold

1. Abstract
2. Indledning.
3. Opgaveformulering
4. Zygmunt Baumann, Richard Sennett og Anthony Giddens
5. Analyse af ”Tyveri”, ”Dansk Eternit, Aalborg” og ”Vi skriver 1995… og det bliver bedre endnu”.
6. Kan triologien kan læses som en afspejling af det senmoderne samfund?.
7. Er de vilkår, som Sonnergaard skildrer i sine noveller, stadig aktuelle i dagens Danmark?
8. Konklusion
9. Litteraturliste

Uddrag

"1. Indledning.
”Den officielle propaganda dengang og næsten endnu mere i dag er, at Danmark er sådan et harmonisk lille land, og at vi lever i et velfærdssamfund.[…] Det bliver sagt, at Danmark er et samfund uden fattige, og regeringen vil ikke godtage et fattigdomskriterium, den benægter simpelthen, at der overhoved et er fattige i Danmark. […] Lige netop derfor, synes jeg , at det kunne være meget sjovt i novelleform at sige, ” jamen det der med at Danmark er så idyllisk, det er løgn”.

Så det kan I så få at vide nu i litteraturen, i stedet for i sociologiske artikler[…] Det er sådan jeg har prøvet at være en form for registrator eller historieskriver […] Jeg vælger at gøre det, fordi jeg selv så det som en eller anden form for alternativ Danmarkshistorie om, hvad der også var og er i den her periode”.

Sådan argumenterer forfatteren Jan Sonnergaard i mit interview med ham for, hvorfor han har skrevet sin trilogi om det klasseopdelte Danmark i det senmoderne samfund. Jeg finder det interressant at fordybe mig i det senmoderne danmarks problemstillinger og har derfor valgt i min SRP at beslæftige mig med individets vilkår i det senmoderne samfund.

I min redegørelse vil jeg først give en kort præcisering af det senmoderne samfund og de dybdegående forandringer samfundet gennemgår. Jeg vil beskæftige mig med 3 sociologer og udvælge nogle af deres teorier til at give et uddybende billede af individets vilkår i en verden fyldt med forandringer.

Jeg har valgt at lægge vægt på Zygmunt Baumann og hans teorier om ”Turisten og vagabonden”, Anthony Giddens og hans teori om det frie valg, samt Richard Sennett og hans teorier om fiasko og ulige talenter. Jeg har udvalgt netop deres teorier i min redegørelse, da de påpeger nogle centrale betingelser for individet, som jeg finder aktuelle og spændende at relatere til mit skønlitterære værk.

Jeg vil analysere én novelle fra hver af Jan Sonnergaards tre novelle samlinger, henholdvis ”Tyveri” fra ”Radiator”, ”Dansk Eternit, Aalborg” fra ”Sidste Søndag i oktober” og ”Vi skriver 1995… og det bliver bedre endnu” fra ”Jeg er stadig bange for Casper Michael Petersen”. På baggrund af min analyse samt redegørelsen for sociologernes teorier vil jeg undersøge, om trilogien kan læses som en afspejlning af det senmoderne samfund.

Jeg vil benytte mig af sociologerne som referencekilder til det senmoderne samfund og koble novellerne til sociologernes udtalelser og dermed påpege overensstemmelser mellem teorier og skønlitteratur.

For at sætte min opgave i relief vil jeg diskutere, om de vilkår, Sonnergaard skildrer i sin klasseopdelte novelletrilogi, stadig er relevante i dagens Danmark.

Jeg vil tage udgangspunkt i specifikke forandringer siden 90'erne og diskutere, om Sonnergaards og sociologernes påstand om et samfund med ulighed, polarisering og klasseopdeling stadig er et relevant tema i dagens Danmark efter over 10 års økonomisk fremgang."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Analyse af Tyveri m.fl. med samfundsmæssig perspektivering

[13]
Bedømmelser
 • 09-12-2010
  Den er god til opbygning af layout, og det sige jeg fordi at jeg ikke selv har det samme emne. Til jer der ude der har det samme emne, så er denne opgave god til inspiration og en velformuleret opgave
 • 05-11-2010
  Det er lige dette jeg leder efter. Super inspiration. tusinde gange tak for hjælpen. Jeg kunne godt tænke mig dit interview med Jan Sonnergaard, hvis dete rmuligt ? :) Hilsen pernille
 • 07-01-2012
  Helt igennem gennemarbejdet, flot og flydende sprog til lige med.
 • 08-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Helt igennem fin opgave

Materialer relateret til SRP: Analyse af Tyveri m.fl. med samfundsmæssig perspektivering.