SRP om Krigen over Slaveri i Historie A og Engelsk A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 22
 • 8862
 • PDF

SRP om Krigen over Slaveri i Historie A og Engelsk A

Få hjælp til SRP med dette eksempel, der er skrevet i Historie A og Engelsk A. SRP-opgaven handler om den Amerikanske borgerkrig og slaveriet samt om romanen "Gone With the Wind" af Margaret Mitchell.

Opgaven giver en redegørelse for forløbet af borgerkrigen og en kildekritiskanalyse af talet af hhv. Jefferson Davis og Abraham Lincoln. Desuden indeholder den en analyse af bogen "Gone With the Wind", samt en diskussion af hvordan romanen forholder sig til slaveriet. Slutteligt har opgaven en diskussion af årsagerne til borgerkrigen.

Studienets kommentar

Denne opgave fungerer rigtig godt som inspiration for elever, der skal skrive SRP i fagene Historie og Engelsk. Sproget og formidlingen i opgaven er god og klar, og både den engelskfaglige og historiefaglige analyse er på et højt niveau. Opgaven formår også at sammenkæde det historiefaglige og engelskfaglige på en fin måde. Denne sammenkædning kunne dog godt fylde lidt mere i opgaven, hvorimod de redegørende afsnit kunne kortes lidt ned. Alt i alt dog et rigtig flot SRP og et fortjent 12-tal.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning Side 2

Redegørelse for den amerikanske borgerkrig Side 2
Amerikas uafhængighed Side 2
Forskelle på nord- og sydstaterne Side 3
Konflikten mellem nord og syd Side 4
Borgerkrigens forløb Side 5

Gone With The Wind Side 7
Scarletts liv og udvikling Side 7
Temaer og tolkning Side 11
Fremstilling af slaverne i Gone With The Wind Side 13

Analyse af historiske Kilder Side 14
Abraham Lincoln ”House divided speech” Side 14
Jefferson Davis ”Farewell speech” Side 17
Vurdering af slavespørgsmålets rolle i den amerikanske
borgerkrig Side 18

Andre modsætninger bag den amerikanske borgerkrig Side 19

Konklusion Side 21

Litteraturliste Side 22

Uddrag

"Indledning:

Den amerikanske borgerkrig er ikke et emne, man beskæftiger sig meget med i danske skoler. Dette er forståeligt nok, da historien omfatter mange krige med tættere relation til Danmark, som man skal lære om. USA har imidlertid udviklet sig til en supermagt, og nationens politik påvirker det meste af verden, herunder Danmark.

Da den amerikanske borgerkrig på mange måder har været med til at forme det USA, vi kender i dag, synes jeg, at det er aktuelt og interessant at beskæftige mig med emnet. Ved at blive klogere på borgerkrigen, kan man måske nå til en bedre forståelse for den nation, som aktuelt er verdens mest magtfulde.

Grundlag for krigen diskuteres stadig i dag, og mit fokus har derfor ligget på at undersøge dette. Da man i Danmark oftest ser borgerkrigen fra nordstaternes synspunkt, da det er dem vi oftest sympatiserer med, har jeg forsøgt, at få et bedre indblik i forholdene i sydstaterne, bl.a. ved at beskæftige mig med romanen Gone With The Wind, som tager udgangspunkt i sydstaternes overklasse.

I min opgave vil jeg starte med en redegørelse for borgerkrigens forløb. Der lægges i denne vægt på de store træk i krigens forløb, for hos læseren at kunne danne en generel forståelse for dette. Derudover redegøres for forskelle på samfundene i henholdsvis nord- og sydstaterne.

Herefter følger en analyse af første del af Margaret Mitchells roman Gone With The Wind. Handlingen i denne del af romanen foregår under borgerkrigen, i sydstaten Georgia. Analysen tager udgangspunkt i hovedpersonen Scarletts liv, og indeholder en karakteristik af hende, hendes miljø, hendes udvikling, og hendes relationer. Efterfølgende vil bogens fremstilling af slaver og forfatterens vinkling på slaveriet blive diskuteret.

En analyse af to historiske kilder følger herefter; en tale af Abraham Lincoln og en af Jefferson Davis. Disse danner grundlag for en følgende vurdering af, hvilken rolle slavespørgsmålet spillede for borgerkrigen.

Til sidst kommer jeg med en vurdering af, hvilke modsætninger der lå bag krigen, og hvilke faktorer der kan have ligget til grund for dens udfald. Her inddrages emner fra redegørelsen for borgerkrigens forløb, analysen af Gone With The Wind og analysen af de to taler."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Krigen over Slaveri i Historie A og Engelsk A

[13]
Bedømmelser
 • 12-12-2014
  Layout er rigtig fint, sproget er kombineret rigtig godt og der er en tydelig rød tråd gennem hele opgaven. Redegørelsen syntes jeg inspireret mig mest men analysen var også rigtig god.
 • 01-05-2014
  godt skrevet! synes det er godt at du starter godt og grundigt med at fortælle hvad du vil går ind på. tak hjælpen.
 • 02-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig god og brugbar mangler problemformuleringen indsat
 • 04-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave, der hjælper med opsætningen af ens egen opgave.