SOP om Cimber Sterling Group i Afsætning og VØ

SOP om Cimber Sterling Group i Afsætning og VØ

SOP om Cimber Sterling Group, skrevet i fagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A - i opgaven gives der bl.a. en omfattende virksomhedsbeskrivelse, og jeg gennemgår den nuværende situation på markedet, samt Cimber Sterling Groups positionering, og mulige fremtidige tiltag for at sikre den økonomiske vækst i firmaet.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 2
2. Virksomhedsbeskrivelse 3
3. Økonomisk situation 4
3.1 Rentabilitet 4
3.2 Indtjeningsevne 6
3.3 Kapitaltilpasningsevne 6
3.4 Vertikal balancestruktur 7
3.5 Horisontal balancestruktur 9
3.6 Pengestrømsopgørelse 10
3.7 Konklusion 11
4. Strategisk situation 11
4.1 SWOT-analyse 12
4.2 Konkurrenceform 12
4.3 Brancheanalyse 13
4.4 Servicepakke 15
4.5 De 7 P'er 15
4.6 Positionering ift. konkurrenten SAS 18
4.7 Strategiske tiltag for at sikre fremtidig vækst 19
4.8 Konklusion 21
5. Samlet konklusion 21
6. Abstract 22
7. Kildekritik 23
8. Litteraturliste 24
9. Bilag 27
9.1 Nøgletal 27
9.2 Tal anvendt til beregning 28
9.3 Resultatopgørelse 29
9.4 Balance 30
9.5 Pengestrømsopgørelse 32
9.6 SWOT-analyse 33
9.7 Risikofaktorer 36

Uddrag

"1. Indledning:

Jeg har i mit Studieretningsprojekt valgt at arbejde med virksomheden Cimber Sterling Group. Valget faldt på netop Cimber Sterling Group på baggrund af en række overvejelser, som jeg har gjort mig i tiden op til, at det endelige virksomhedsvalg skulle træffes.

Først og fremmest interesserer branchen og ikke mindst virksomheden mig, hvilket har været det vigtigste valgkriterium for valget af branche og virksomhed.

Branchen er præget af hård konkurrence, hvilket efter min mening gør branchen, og herunder en virksomhed fra netop denne branche, meget interessant at kigge nærmere på.

Jeg er selv kunde hos flyselskabet Cimber Sterling, idet jeg indenfor de seneste par år flere gange har fløjet indenrigsflyvninger med flyselskabet.

Mine flyveture med virksomheden har givet mig en lyst til at lære mere om virksomheden, ikke mindst omkring hvilken situation den befinder sig i.
Jeg har dog på forhånd været klar over, at virksomheden har haft flere økonomiske problemer gennem den sidste tid.

Netop derfor tænkte jeg, at virksomheden kunne være yderst relevant at analysere, idet der er nogle konkrete problemstillinger at tage fat på, hvilket jeg mener i en mindre udstrækning, vil gøre sig gældende i en virksomhed, hvor det hele kører på skinner.

I min opgave tager jeg udgangspunkt i både den økonomiske som den strategiske situation i virksomheden.
Analysen af virksomhedens økonomiske situation er lavet på baggrund af en række relevante nøgletal, som jeg har beregnet.

Jeg har desuden analyseret virksomhedens pengestrøm for til sidst at komme med en delkonklusion omhandlende virksomhedens økonomiske situation.

Analysen af virksomhedens strategiske situation er derimod primært foretaget vha. af en række relevante modeller m.v., som hver især kan anvendes til at fortælle noget om virksomhedens strategiske situation. Desuden klarlægges virksomhedens servicepakke, ligesom det beskrives, hvad der kræves for at positionere Cimber Sterling ift. konkurrenten SAS.

Herefter følger en vurdering af, hvilke mulige strategiske tiltag virksomheden kan igangsætte for at sikre fremtidig vækst. Analysen af virksomhedens strategiske situation rundes naturligvis af med en opsummerende delkonklusion.

Afslutningsvis gives en konklusion på hele opgaven, der kortfattet besvarer problemformuleringen.
Min opgave består af forskellige afsnit, der hver især befinder sig på forskellige taksonomiske niveauer – et redegørende, et analyserende (eller diskuterende) og et vurderende.

Det er mit mål med opgaven, at denne for modtageren fremstår som en sammenhængende opgave, der giver modtageren en dybdegående forståelse af Cimber Sterlings situation."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Cimber Sterling Group i Afsætning og VØ

[4]
Bedømmelser
 • 03-11-2014
  Godt gennemarbejdet opgave, med rød tråd hele vejen igennem
 • 17-10-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Rigtig god opgave. Gav mig en hel del inspiration til egen opgave :)
 • 12-12-2011
  Rigtig god opgave, god inspiration
 • 05-12-2011
  Super opgave, god inspiration.

Materialer relateret til SOP om Cimber Sterling Group i Afsætning og VØ.