SOP om Carlsberg Danmark A/S i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 12
 • 50
 • 10227
 • PDF

SOP om Carlsberg Danmark A/S i Afsætning A og Dansk A

SOP om Carlsberg Danmark A/S, hvor jeg blandt andet giver en omfattende beskrivelse af virksomheden Carlsberg, med særlig vægt på deres position på det danske marked. Herefter kigger jeg på Carlsbergs promotion via brands, og til sidst advokerer jeg for en ændring af markedsstrategi for deres brand. Jeg har udarbejdet opgaven i Afsætning A og Dansk A.

Opgaveformulering

• Beskriv virksomheden Carlsberg med fokus på det danske marked.
• Analyser to eller flere af Carlsbergs brands, således at deres placering på det danske marked afdækkes. I analysen indgår en eller flere reklamer.
• Kom med forslag til ændring af den valgte markedsstrategi for Carlsbergs brands, og vurder om ændringen vil være hensigtsmæssig.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Forside 1
Abstract 3
Indledning 4
Virksomhedsbeskrivelse: Carlsberg Danmark A/S 7
Historie 8
Brandanalyse 12
Brand associations 14
Brand awareness 16
Carlsbergs sloganskifte. 17
Promotion 17
Brandets position. 19
Point of pariti (POPS) 26
Point of difference (PODS) 27
Konkurrencestrategi 31
Vækststrategi 32
Integration 33
Reklameanalyse 34
Konklusion 40
Literaturliste 41
Bøger: 41
Artikler fra tidsskrifter, aviser og internettet 41
Videomateriale 44
Statistik 44
Bilag 1 SWOT-analyse 45
Bilag 3 47
Bilag 4 48
Bilag 5 49
Bilag 7 54

Uddrag

"Indledning:
Dette studieretningsprojekt kombinerer fagene Afsætning og Dansk. Afsætning har jeg valgt fordi marketing i dag spiller en helt central rolle for erhvervslivet, det er også min personlige interesse, da den kreative del af marketing i mine øjne er det Danmark skal spille på, hvis man vil tage konkurrencen med andre lande, herunder Asien, op.

Dansk supplerer marketing, fordi sproget er det helt centrale redskab i marketing og dermed også i afsætning. Jeg har valgt at analysere to brands fra virksomheden Carlsberg Danmark A/S. Carlsberg er en interessant virksomhed idet Carlsberg er den dominerende markedsleder på det danske marked for drikkevarer, med en markedsandel på 56%.

Med en ”snabel” i det globale marked. Men også fordi Carlsberg i deres markedsførelse har sat nye standarder. Både med hensyn til hvad reklamer fokuserer, fra produkt mere over i livsstil og humor. Men også med hensyn til hvordan Carlsberg, ved at støtte sport, kultur og forskning, har mestret at placere sig selv, som andet og mere end blot et firma, der brygger øl.

For at afgrænse opgaven har jeg valgt at fokusere på virksomheden Carlsberg Danmark og ikke på den globale del af Carlsberg: Carlsberg Group. Målet med opgaven er at analysere to af Carlsbergs brands, henholdsvis Tuborg lime og Carlberg pilsner (fremover betegnet som Carlberg) så deres position, på det danske marked afdækkes.

I denne opgave skal jeg beskrive virksomheden Carlsberg A/S, med fokus på det danske marked. Dvs. at jeg skal beskrive Carlsberg Danmark, og ikke Carlsberg group. Endvidere skal jeg analysere to eller flere af Carlsbergs brands, således at jeg kommer frem til hvert enkelt brands position på det danske marked. Med i denne analyse skal der indgå en reklameanalyse.

Samtidig skal jeg i denne del af opgaven bestemme Carlsbergs markedsstrategi. I den sidste del af opgaven skal jeg så komme med forslag til en evt. Ændring i den valgte markedsstrategi, og vurdere om denne ændring ville være hensigtsmæssig for Carlsberg.

For at komme frem til dette har jeg valgt at tage udgangspunkt i følgende modeller:
Måling af brand equity. Måling af brand equity er ikke ligefrem en model, men mere en fremgangsmåde til at bestemme et brands værdi på. Når man måler brand equity skal man vurdere virksomhedens brand identity. Til dette formål har jeg valgt at bruge den udleverede model : den semiotiske firkant.

Til at bestemme brandets position har jeg valgt at bruge Kotlers model om brand positioning; frame of reference. Indenfor denne model skal man bestemme målgruppen. Til dette formål har jeg valgt at bruge segmenteringspyramiden. Udover disse modeller har jeg brugt Ansoffs vækstmatrix da branding fører til vækst, og fordi jeg skal bestemme Carlsbergs markedsstrategi.

Da konkurrencestrategien har rigtig meget indflydelse på virkomhedens brand, har jeg også valgt at analysere Carlsbergs konkurrencestrategi, vha. Porters konkurrencestrategier. Til sidst har jeg anvendt en reklameanalyse model, til at analysere den pågældende reklame. For at bedre at kunne forstå virksomheden har jeg også valgt at lave en SWOT-analyse."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg Danmark A/S i Afsætning A og Dansk A

[3]
Bedømmelser
 • 01-02-2017
  Perfekt SRP - velfortjent 12 tal
 • 01-09-2013
  Givet af HHX-elev på 1. år
  Jeg synes det var rigtig god:)
 • 30-10-2014
  Virkelig smukt lavet