SRP om anvendelse af Bourdieu til feltundersøgelse i religion

 • STX 3.g
 • SRP (Filosofi B, Religion B)
 • 12
 • 22
 • 8470
 • PDF

SRP om anvendelse af Bourdieu til feltundersøgelse i religion

SRP'et undersøger hvilke muligheder og begrænsninger der er for anvendeligheden af Bourdieu i en analyse af religion. For at undersøge dette emne gennemgår jeg Bordieus begrebsapparat, og foretager bl.a. en afsluttende vurdering af begrebsapparatets anvendelighed ved analyse af religiøse grupper.

Lærers kommentar

"Det bedste jeg nogensinde har lagt mine øjne på"

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Redegørelse for de centrale begreber i Bourdieus filosofiske sociologi
Habitus
Felt og kapital
Symbolsk vold
Udarbejdning af spørgestrateg
Spørgestrategi til feltinterviews af Jehovas vidner, med en bourdieusisk tilgang
Indledning
Habitus
Felt og kapital
Symbolsk vold
Vurdering af Bourdieus' begrebsapparats' anvendelighed i en religiøs sammenhæng
Konklusion 18
Kildehenvisninger 20

Uddrag

3. Indledning:
Jean-Pierre Bourdieu er en af de mest indflydelsesrige sociologer i det 20. århundrede. Hans teorier om habitus, felt, kapital og symbolsk vold er begreber som går igen i mange sociologibøger. Han begyndte sin sociologi med undersøgelser af det Algeriske samfund, men beskæftigede sig senere hovedsageligt med det franske samfund og uddannelsessystemet i dette, og var en politisk figur i Frankrig.

Hans begreber er derfor tiltænkt brug på et kulturelt og samfundsmæssigt plan, men kan de benyttes til en analyse i en religiøs sammenhæng? Det har religionssociologer i hvert fald arbejdet på, og hans moderne arbejdsmetode gør, at hans begrebsapparat er anvendeligt i mange forskellige kontekster.

Denne opgave stiller spørgsmålet: hvilke muligheder og begrænsninger er der for anvendeligheden af Bourdieu i en analyse af religion? For at besvare dette, vil der i opgaven redegøres for de elementer af Bourdieus begrebsapparat, som er relevante for en religiøs analyse, samt vil hans begrebsapparat benyttes til at skabe en spørgestrategi, som skal belyse religionen Jehovas vidner vha. hans teorier om habitus, felt, kapital og symbolsk vold.

Ud fra erfaringen med at producere spørgestrategien, vil der i opgaven bydes på en vurdering af begrebernes anvendelighed i en analyse af religion. En faktisk empiriproduktion vil ikke foretages i opgaven, da det går ud over opgavens omfang.

I opgaven vil der lægges ud med en redegørelse for begreberne, og derefter vil den via en teoretisk fremgangsmåde formulere spørgsmål til spørgestrategien, med en bourdieusisk synsvinkel. Til slut vil der i opgaven være en teoretisk baseret vurdering af anvendeligheden af Bourdieus begrebsapparat i en analyse af en religiøs gruppe."... Køb adgang for at læse mere

SRP om anvendelse af Bourdieu til feltundersøgelse i religion

[5]
Bedømmelser
 • 03-05-2011
  God og dybdegående opgave der giver gode forklaringer af teorier og samtidig godt overblik og sammensætning
 • 09-06-2011
  ............................................
 • 14-03-2014
  Håber jeg kan bruge det i min AT-synopsis
 • 09-05-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Mange tak, virkelig brugbar!