SOP om Bang & Olufsen i VØ og Afsætning

SOP om Bang & Olufsen i VØ og Afsætning

SOP om Bang & Olufsen skrevet i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A, hvor jeg bl.a. giver en grundig karakteristik af virksomheden, dens udvikling samt deres brug af strategier i de sidste år. I opgaven vurderer jeg også deres brug af marketingmix, og B&O's positionering på markedet.

Opgaveformulering

Redegør for B&O’s udvikling og strategier de senere år.

Analyser B&O’s økonomiske udvikling de seneste 5 år.

For en udvalgt produktgruppe og et afgrænset geografisk marked bedes du foretage segmentering og fastlægge målgruppen.

Vurder B&O’s marketingmix i forhold til målgruppen og virksomheden positionering på markedet.

Opstil og vurder handlemuligheder for B&O og vurder deres økonomiske konsekvenser.

Lærers kommentar

God opgave, være dog mere kynisk i vurderingsdelen og analysen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 2
Opgaveformulering 2
Den interne del af virksomheden 3
Virksomhedsbeskrivelse 3
Konceptet 3
Redegør for B&O's udvikling og strategier de senere år. 4
Delkonklusion 8
Analyser B&O's økonomiske udvikling de seneste 5 år. 9
Rentabilitetsanalyse 9
Afkastningsgraden 9
Overskudsgraden 10
Aktivernes omsætningshastighed 11
Egenkapitalens forrentning 11
Gældsrenten 11
Konklusion 12
Den eksterne del af virksomheden 12
For en udvalgt produktgruppe og et afgrænset geografisk marked bedes du foretage segmentering og fastlægge målgruppen. Vurder B&O's marketingmix i forhold til målgruppen og virksomhedens positionering på markedet. 12
Analyse af det danske marked indenfor video. 12
Målgruppe 13
Konklusion 13
Skydeskivemodellen 14
Samme produkt til samme målgruppe 14
Samme produktkategori 14
Samme basale behov 15
Alle produkter 15
Konklusion 15
Vurder B&O's marketingmix i forhold til målgruppen og virksomhedens positionering på markedet. 16
Marketingsmix 16
De 4 P'er 17
Produkt 17
Pris 17
Promotion 17
Distribution (place) 18
Konklusion 18
Positionering 19
Konklusion 20
SWOT-analyse 20
Konklusion 21
Den fremtidige del 21
Opstil og vurder handlemuligheder for B&O og vurder deres økonomiske konsekvenser. 21
Konklusion 24
Kildeliste 25
Bilag 27
Bilag 1 – Formler til nøgletal 27
Bilag 2 - Landeanalyse 28
Bilag 3 - Skydeskivemodellen 29
Bilag 4 - Konkurrenceformer 29
Bilag 5 – Konkurrencemæssige positioner 30
Bilag 6 - Minervamodellen 30
Bilag 7 - Købsadfærdsanalyse 31
Bilag 8 – De 4 P'er 34
Bilag 9 - Positionering 34

Uddrag

Indledning:
Jeg vil i dette SRP beskrive hvordan B&O har udviklet sig igennem de sidste 5 år og derudfra finde ud af hvilke tiltag de har foretaget, for at modstå den finanskrise som ramte Danmark i 2007/2008. Jeg vil derudover finde ud af, hvordan finanskrisen påvirkede B&O's økonomi.

I opgaven vil jeg finde B&O's målgruppe og finde ud af, hvad B&O kan gøre ved denne for at øge salget, her vil jeg kigge på selve B&O's produkt og vurdere hvad de kan gøre og hvilke konsekvenser det vil have. Til sidst vil jeg finde ud af, hvad B&O har af muligheder for at øge indtjeningen i fremtiden.
”I dette race er der ikke præmier til nummer to.”

For at løse denne opgave vil jeg tage meget udgangspunkt i B&O's årsregnskab og artikler på nettet, selvom jeg vil være meget skeptiske overfor disse, da disse sagtens kan gå hen og være meget subjektive.

Til opgaven vil jeg også benytte mig af de bøger, som jeg bruger i den generelle undervisning i skolen, dette er til at analysere B&O's produkter, deres konkurrenter og hvordan de opfattes af målgruppen, samt at finde ud af om det er den rigtige målgruppe de har? Her vil jeg for eksempel gå ind og kigge på de 4 P'er, positionering og skydeskivemodellen... Køb adgang for at læse mere

SOP om Bang & Olufsen i VØ og Afsætning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.