SOP om Aktier og Alternativ Investering i VØ og IØ

 • HHX 3. år
 • SOP, International Økonomi A, Virksomhedsøkonomi B
 • 10
 • 25
 • 6610
 • PDF

SOP om Aktier og Alternativ Investering i VØ og IØ

SOP med redegørelse for aktier og alternativ investering – I opgaven kommer jeg ind på Danske banks aktiekurs og aktieinvesteringens betydning for samfundsøkonomien. Jeg har skrevet opgaven i International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A.

Elevens kommentar

"Jeg fik at vide, at den var god, jeg skulle bare have beskrevet indflydelsen for samfund lidt mere."

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Aktiebegreber 5
Aktieklasse 5
Kapitaludvidelse 6
Alternativ investering 7
Obligationer 7
Futures 8
Valuta 8
Del konklusion 8
Danske Banks aktiekursudvikling 9
Sammenlignet med OMXC20 12
Nøgletal 12
Prisudvikling og obligationsafkastet 13
Inflationen 13
Obligationsafkast 14
Del konklusion 15
Samfundsøkonomien 16
Betydning for husholdningen 17
Betydning for virksomheder 18
Betydning for staten 19
Delkonklusion 19
Konklusion 20
Litteraturliste 21
Bilag 1 22
Bilag 2 23
Bilag 3 24
bilag 4 25
Bilag 5 26

Uddrag

"Indledning:
Jeg har fået til opgave, at skrive om aktier, med henblik på Danske Banks aktier, og aktieinvesteringens betydning på samfundsøkonomien.

Herunder betydningen for husholdninger, virksomheder og staten.
Med henblik på besvarelse af problemformuleringen vil opgaven, omhandle aktier og samfundsøkonomien og deres påvirkning på hinanden.

Som et under emne jeg finder interessant og relevant når man snakker aktier, alternativ investeringer og samfundsøkonomi, ville jeg gennem min besvarelse af opgavetitlen komme ind på den nuværende finanskrise.

Da jeg gennem besvarelsen af problemformuleringen skal beskrive udviklingen i Danske Banks aktiekurs, ville jeg derfor komme ind på krisens påvirkning af banken og dens kursudvikling.

Under brug af nøgletal fra 2005-2008 har jeg for 2008 været nødsaget til at anvende estimat tal, da årsregnskabet for 2008 jo først er ude til næste år.

I min sammenligning med udviklingen i obligationsafkastet har jeg valgt en toneangivende 30-årig realkreditobligation. Men da jeg ikke har, kunne regne den præcise kursgevinst ud har jeg valgt at bruge den direkte rente."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Aktier og Alternativ Investering i VØ og IØ

[2]
Bedømmelser
 • 01-12-2010
  Nu har jeg kun kigget på abstract - og der er saftsuseme mange grammatiske fejl + det overholder ikke de gyldne regler. så det er virkelig dårligt i forhold til resten opgaven. Jeg har spildt mine point, da jeg ledte efter en abstract.
 • 23-05-2011
  Opgaven hjalp mig og mine classmates meget under vores SRP