SOP: ScanCom International A/S i Afsætning og VØ

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 10
 • 21
 • 5871
 • PDF

SOP: ScanCom International A/S i Afsætning og VØ

SOP om ScanCom International A/S i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.

Først foretages der i opgaven en strategisk analyse af virksomheden ScanComs nuværende situation. I denne forbindelse gives der bl.a. en SWOT-Analyse, og Bostonmodellen gennemgås.

Herefter kigges der på relevante markedsforhold, og jeg giver analyse af disse, og hvordan de influerer på virksomheders produkter på det polske marked. I denne forbindelse, ved analysen af det polske marked, gennemgår jeg samfundsmæssige forhold, og giver en analyse af specifikke forhold under anvendelse af SMUK-modellen.

Dernæst diskuteres parametermix og standardisering/differentiering i forhold til fremtidig vækst, og hvad virksomheden bør anvende fremover.

Slutteligt gives en økonomisk analyse som går i dybden med nøgletal og hovedtal for virksomheden.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

DEL 1 2
Struktur 2
1.1 Indledning 3
DEL 2 4
Virksomhedsbeskrivelse 4
2,1 Markedsføringsplanlægning 5
2,2 Bostonmodellen 5
2,3 SWOT- analyse 6
2,4 markedsudvikling 6
2,5 Internationaliseringsprocessen 7
DEL 3 8
3,1 Analyse af det Polske marked. 8
DEL 4 8
Samfundsmæssige forhold 8
4,1 Demografiske forhold. 8
4,2 Økonomiske forhold 9
4,3 Politiske forhold 10
4,4 Kulturelle forhold 10
4,5 Delkonklusion af de samfundsmæssige forhold. 11
DEL 5 12
Analyse af de specifikke forhold 12
5,1 Målgruppe 12
5,2 Købsadfærd 13
5,3 Mediaforhold 14
5,4 Den konkurrencemæssige situation 14
DEL 6 14
Parametermix 14
6,1 Distribution 14
6,2 Promotion 14
6,3 Pris 15
6,4 Produkt 15
DEL 7 16
Regnskabsanalyse 16
Dækningsgrad 16
Analyse af ScanComs hovedtal 18
DEL 8 19
Konklusion 19
DEL 9 20
Litteraturliste 20
Internetsider 20
Bøger 20
Andre 20
DEL 10 20
Bilag 20

Uddrag

1.1 Indledning

Jeg har i min SRP valgt, at skrive om ScanCom International A/S, fordi jeg finder deres produkter og vækst spændende og dels fordi jeg synes at de kan opnå en større vækst ved at komme ind på andre markeder. Jeg vil i nedenstående opgave foretage en strategisk analyse af ScanComs nuværende situation, under den strategiske analyse vil komme ind på bl.a. SWOT-analyse og Bostonmodellen da jeg synes at de er de mest relevante modeller, jeg kan anvende i dette tilfælde, derefter vil jeg komme ind på virksomhedens internationaliseringsproces for at få et mere overblik over, hvordan ScanCom har udviklet sig. Derefter vil jeg lave en analyse af relevante markedsforhold for virksomhedens produkter på det polske marked, og om hvilke muligheder virksomheden har på polske marked. Under min analyse af det polske marked, vil jeg komme ind på de samfundsmæssige forhold, samt en analyse af de specifikke forhold hvor jeg bl.a. vil anvende SMUK-modellen. Jeg vil afslutte analyserne med en diskussion af hvilke parametermix-standardisering/differentiering virksomheden bør anvende.
Til sidst vil jeg foretage en økonomisk analyse, der vil jeg gå dybere ind på virksomhedens nøgletal og hovedtal.

DEL 2

Virksomhedsbeskrivelse

ScanCom International A/S er et dansk aktieselskab, hvor aktiemajoriteten ligger hos Scandinavian Design Aps, med en andel på 51 %, og Jysk Holding A/S er minoritetsaktionæren i selskabet med en andel på de resterende 49 %. Virksomheden blev opstartet i april 1995 af møbeldesigneren Nils Bøje Bendtzen og hans kone Lone. Det begyndte med, at Nils Bøje Bendtzen i forvejen havde erfaring med havemøbler. Han begyndte med, at tage til Vietnam for at finde underleverandører. Han havde ikke en krone og bankerne i Danmark ville ikke låne penge til produktion i Vietnam, så han måtte finansiere det hele selv. Siden da er de blevet en af verdens største udbydere af havemøbler, som henvender sig primært til store internationale detailhandelskæder. Deres største kunde er Jysk, de andre kunder får man ikke af vide, pga. den konkurrencemæssige situation. Koncernens hovedaktivitet er produktion og handel med havemøbler, havehynder og parasoller. ScanCom producerer alle former for havemøbler, specielt havemøbler af træ, men de producerer også møbler af aluminium, stål, flet og kombinationer af disse... Køb adgang for at læse mere

SOP: ScanCom International A/S i Afsætning og VØ

[4]
Bedømmelser
 • 17-11-2009
  God rød tråd!Det du har taget med er virklig godt og hænger godt sammen!
 • 18-11-2009
  Super god opgave, utrolig bruglig!
 • 09-01-2011
  God opgave - rigtig god analyse
 • 22-04-2010
  Rigtig god opgave ! (:

Materialer relateret til SOP: ScanCom International A/S i Afsætning og VØ.