SRP om ældre, aldring og motion i Biologi A og Idræt B

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Idræt B)
  • 10
  • 29
  • 8355
  • PDF

SRP om ældre, aldring og motion i Biologi A og Idræt B

SRP om Ældre og Motion, hvor jeg har skrevet min opgave over projektet i Biologi A og Idræt B - i opgaven giver jeg bl.a. en redegørelse for de fysiologiske forandringer som finder sted i menneskekroppen når den ældes, og hvorfor dette sker. Herudover gennemfører jeg bl.a. en diskussion af motions indvirkning på ældres helbred, og en vurdering af hvorvidt man fra regeringens eller samfundets side burde motivere til mere motion for ældre.

Opgaveformulering

- Gør rede for hvad der rent fysiologisk sker med kroppen når den ældes, og hvad årsagen til dette funktionsfald er.
- Diskuter og vurdér ud fra videnskabelig forskning hvilken effekt ældre vil have af træning/motion, og hvilken træningsform man bør anbefale til ældre. Kom fx ind på faktorer som kondition, forebyggelse af faldulykker (nervesystem), muskelstyrke og fedme.
- Sammensæt selv et begrundet træningsprogram, som er beregnet til ældre.
- Giv en begrundet vurdering af om man på samfundsplan kan og bør gøre noget, for at få flere ældre i gang med træning og motion, og diskuter hvem der har ansvaret for dette.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract: 1
Indledning 2
Indholdsfortegnelse 3
Problemformuleringer 4
Ældre og motion 5
Hvad sker der i kroppen rent fysiologisk, når den ældes, og hvad er årsagen til dette funktionsfald 5
Fysiologisk aldring 6
Kredsløbet 7
Musklerne 7
Knoglerne, det endokrine system og kropskompositioner 8
Nerverne 8
Lungerne 8
Biologisk aldring 9
Træning 10
Konditionstræning 11
Styrketræning 12
Træning i praksis 12
Eksempel på opbygning af styrkeprogram: 13
Eksempel på et træningsprogram á 3 timer tilegnet ældre: 14
Ældres Livskvalitet 20
KRAM-projektet 21
Kan vi gøre noget på samfundsplan, for at hjælpe de ældre med at dyrke mere motion? 22
Konklusion 23
Kildehenvisninger: 24
Bilag: 26

Uddrag

Indledning
Igennem min opgave vil jeg blandt andet belyse hvad der sker i kroppen når den ældes, og hvad årsagen til dette funktionsfald er. Ud fra dette vil jeg se nærmere på den biologiske del af kroppen, og hvorfor det er vigtigt at dyrke motion, selvom man er blevet ældre og funktionsfaldet i kroppen allerede er tydeligt stigende.

Igennem opgaven vil forskellige undersøgelser blive inddraget, og ud fra resultaterne af disse, vil jeg kunne belyse hvilken træningsform der vil være anbefalet at bruge til de ældre, samt de forskellige faktorer som spiller ind under begrebet motion og kondition. Dette vil være, nervesystemet, muskelstyrke og fedme.

Ud fra egen viden og den viden jeg har opsamlet igennem min opgave, vil jeg præsentere et træningsprogram, som tager udgangspunkt i ældre, og hvordan det er mest hensigtsmæssigt at tilrettelægge en træning på hhv. 12 ugers styrketræning, og 3 timers aerob træning efter deres behov. Der vil i samme afsnit være begrundelse for, hvorfor lige præcis dette træningsprogram vil være godt til ældre.

Til sidst i opgaven vil jeg afklare, hvordan man i samfundet bør tage hånd om de ældre og hjælpe dem til en bedre livsstil, ikke kun fysisk men også psykisk, så de kan komme væk fra hjemmet og ældrecentrene og få samvær med andre på deres alder. Her under vil jeg også belyse, hvem jeg mener, har ansvaret for dette i vores samfund i dag... Køb adgang for at læse mere

SRP om ældre, aldring og motion i Biologi A og Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.