SRO om skråt kast i Matematik og Fysik

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Fysik B)
 • 10
 • 14
 • 2864
 • PDF

SRO om skråt kast i Matematik og Fysik

SRO i Fysik B og Matematik A, om skråt kast(med og uden luftmodstand), både teori og forsøg.

Problemformulering:

Hvordan passer teorien om det skrå kast med de to udførte boldeksperimenter, hhv. med og uden luftmodstand?

Problemstillinger

- Hvad er et skråt kast?
- Hvad er en parameterfremstilling og hvordan kan denne bruges i forbindelse med det skrå kast?
- Hvordan beskrives det skrå kast matematisk, hhv. med og uden luftmodstand?
- Hvilke resultater kommer der ud af en matematisk analyse af de to udførte eksperimenter?
- Diskutér hvorvidt resultaterne fra analyserne stemmer overens med teorien.

Indhold

Indledning: 4
Problemformulering: 4
Problemstillinger 4
Teori: 5
Det skrå kast 5
Parameterfremstilling 6
Matematisk beskrivelse af et skråt kast uden luftmodstand 6
Matematisk beskrivelse af et skråt kast med luftmodstand 9
Metode: 10
Empiri: 11
Matematisk analyse af eksperimentet uden luftmodstand 11
Diskussion: 12
Skråt kast uden luftmodstand 12
Skråt kast med luftmodstand 12
Konklusion: 13
Litteraturliste: 14

Uddrag

Indledning:

I antikken troede Aristoteles at når man kastede et objekt, så tilførte man den en slags kraft, som den så brugte undervejs. Derefter mente han at når der så ikke var mere kraft tilbage i stenen, ville den søge tilbage til sit naturlige sted, nemlig jorden. Man ved nu dette ikke er sandt, da man ved at tyngdekraften hele tiden hiver ned i genstanden, og genstanden vil derfor langsomt mindste sin højde og hastighed, og derefter toppe i sin kurve og tabe højde, dvs. accelerere mod jorden, men stadig bevæge sig fremad. Dette leder mig så til spørgsmålet, hvordan ser en kugles bane så ud, hvilke ting gør sig gældende for påvirkningen af den her kugle, og hvordan kan det beskrives matematisk, det er det jeg vil komme ind på i løbet af den opgave.

Teori:
Det skrå kast

Figur 1

Vi ser på figur 1 bevægelsen for en genstand, der starter med en skrå hastighed. Bevægelser af denne type kaldes er skråt kast. Genstanden bevæger sig frit i tyngdefeltet, hvor tyngdekraften påvirker genstanden med en nedadrettet kraft. Den bane genstanden følger kaldes en kasteparabel... Køb adgang for at læse mere

SRO om skråt kast i Matematik og Fysik

[5]
Bedømmelser
 • 10-04-2012
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Opgaven er rigtig god, man kan bare ikke åbne den på en mac
 • 12-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave, men matematikken den kradser lidt.
 • 25-01-2013
  Rimelig opgave der giver dig en god indsigt i emnet
 • 05-12-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Meget velskrevet! Og en rigtig god inspiration!