SRO: Senmoderniteten og reklamer | Samfundsfag & mediefag

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Mediefag B)
  • 7
  • 14
  • 3071
  • PDF

SRO: Senmoderniteten og reklamer | Samfundsfag & mediefag

Studieretningsopgave (SRO) om senmodernitet og reklamer. Opgaven er skrevet i fagene samfundsfag A og mediefag B.

Problemformuleringen lød:
- Der ønskes en redegørelse for væsentlige træk ved det senmoderne samfund. Begreberne socialisation, identitet og livsstil skal indgå.
- Derudover ønskes en analyse af to-tre selvvalgte reklamer. Analyserne skal indeholde en redegørelse for, hvilket produkt, der reklameres for, og hvilken betydning det har for den fortællemæssige- og visuelle stil. Der skal desuden indgå en shot-to-shot analyse af (dele af) den ene reklame.
- Desuden ønskes en empirisk undersøgelse af sammenhænge mellem livsstil og forbrug, samt en diskussion af forbrug som livsstilsmarkør.

Følgende reklamer analyseres i opgaven:
Link: http://www.youtube.com/watch?v=eKuDCRKzmsk, Martini Reklame ”No Martini, no party”, hentet d. 14-02-2010
Link: http://www.youtube.com/watch?v=-kpk7IMeobc&NR=1, Martini reklame ”George Clooney – Spot Martini”, Hentet d. 15-02-2010

Indhold

Indhold:
Indledning
Det senmoderne samfund
Adskillelse af tid og rum
Socialisation
Identitet
livsstil
At fortælle eller få sin historie fortalt
Ekspertsystemer
Overordnet
Reklameanalyse
Resume af reklamen
Analyse
Visuelle
Auditive
Appelformer
Shot-to-shot analyse
Reklameanalyse
Resume af reklamen
Analyse
Visuelle
Auditive
Appelformer
Empirisk undersøgelse
Konklusion
Literaturliste

Uddrag

Det senmoderne samfund er et samfund, hvor der er sket en kæmpe udvikling. I denne opgave vil man få nogle ting at vide om det senmoderne samfund. Anthony Giddens har beskæftiget sig meget med det senmoderne samfund og derfor vil der blive tage udgangspunkt i meget af hans materiale. Reklamer siger meget om vores samfund, så derfor vil der være analyse af to reklamer og der vil være træk fra senmoderniteten. Vores forbrug og livsstil har ændret sig meget og dette giver moderne reklamer meget udtryk for. Til sidst vil der være mulighed for, at det om alle teorierne om det senmoderne samfund holder, når der er uddrag fra en empirisk undersøgelse. Du skal læse denne opgave, fordi det er et emne, der vedrører alle mennesker. Vi lever alle sammen i det nu og her og hvem vil ikke gerne vide mere om ens eget og andres samfund?... Køb adgang for at læse mere

SRO: Senmoderniteten og reklamer | Samfundsfag & mediefag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.