SRO om elbilen

SRO om elbilen

SRO om elbilen i Innovation B og International Økonomi A.

Problemformulering

Gør rede for de fremtidige muligheder indenfor transportmidler med hovedvægten lagt på elbiler

Analyser hvordan det offentlige ved hjælp af miljøpolitiske tiltag kan fremme ud-viklingen af fremtidige transportmuligheder.

Diskuter om elbilen vil blive fremtidens transportmiddel og om den gær en miljø-mæssig forskel.

Indhold

Engelsk abstract 1
Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 4
Kapitel 1: Fremtidens transportmidler indenfor skibe, fly og tog. 4
Kapitel 2: Elbilen 6
Kapitel 3: Miljøpolitik 7
Kapitel 4: Miljøpolitik og transportmidler 8
Kapitel 5: Bliver elbilen fremtiden transportmiddel? 10
Kapitel 6: Kan elbilen gøre en forskel? 11
Konklusion 12
Litteratur- og kildeliste 13

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt at skrive i Innovation og International økonomi, fordi jeg syntes det kunne være spændende at kombinere de to fag, da jeg syntes de på mange områ-der hænger sammen. Jeg har valgt at skrive om fremtidens transportmidler, med vægt på elbilen. Det har jeg gjort fordi, at jeg syntes det kunne være spændende at undersøge hvor langt de egentlig er med at udvikler det, men også hvad der bliver gjort for at fremme denne proces politisk set. Det vil jeg gøre på den måde, at jeg vil gøre rede for hvordan vores transportmidler vil se ud i fremtiden, med mest vægt på elbilen. Dernæst vil jeg forsøge at analysere mig frem til hvordan det offentlige, ved hjælp af miljøpolitiske tiltage kan hjælpe udviklingen på vej. Til sidst vil jeg diskutere om elbilen bliver fremtidens transportmiddel, og om det vil gøre nogen forskel miljømæssigt.

Metode

Jeg har forsøgt at finde så troværdige kilder så muligt, og ligeledes forsøgt at for-holde mig kritisk til kilder med politiske holdninger og budskaber. Mange af mine kilder er internetkilder fordi at mit emne stadig er meget nyt, og derfor er der ikke udgivet så mange bøger om det endnu. Jeg har lavet min opgave på den måde, at jeg har læst og undersøgt en masse, hvor efter jeg har forsøgt at samle så klart et billede så muligt af, hvordan jeg har forstået det som en helhed.

Kapitel 1: Fremtidens transportmidler indenfor skibe, fly og tog.

Olie, som vi udvinder benzin og diesel af, er en begrænset ressource og den vil slippe op i fremtiden. Forskerne er dog meget uenige om, hvornår den vil slippe op. Nogle mener, at man sagtens kan følge med efterspørgslen af olie indtil år 2030, mens andre mener at efterspørgslen vil overstige udbuddet allerede i år 2020. Når det sker vil prisen på olie stige, og dermed også benzin- og dieselpriserne. Den megen usikkerhed omkring hvornår olieproduktionen når sit højdepunkt skyldes, at ingen rigtig ved hvor meget olie der er tilbage i vores undergrund, men også fordi ... Køb adgang for at læse mere

SRO om elbilen

[1]
Bedømmelser
  • 16-12-2017
    Givet af HHX-elev på 3. år
    En dårlig gennemført opgave, hvor du har fejl i det meste af det du skriver om, den var ikke til meget hjælp.