SRO om Velfærdssamfundet og dets udfordringer

SRO om Velfærdssamfundet og dets udfordringer

SRO om velfærdssamfundet og dets udfordringer.
Opgaven er skrevet i Samfundsfag (A) og Naturgeografi (B)

Problemformulering

- Redegør for forskellige velfærdsmodeller herunder med fokus på den universelle velfærdsmodel.

- Analyser hvilke udfordringer velfærdsstaten står overfor i dag og i fremtiden. I analysen skal blandt andet inddrages den demografiske udvikling, erhvervsudviklingen, forsørgerbyrden og levealderen.

- Diskuter og vurder forskellige politiske løsningsmodeller for hvorledes velfærdssamfundet sikres i fremtiden.

Lærers kommentar

Skide god

Indhold

- Indledning s. 5

De tre velfærdsmodeller
- Den liberale velfærdsmodel s. 5
- Den kontinentale velfærdsmodel s. 6
- Den universelle velfærdsmodel s. 6

Velfærdsstatens udfordringer
- Demografisk udvikling s. 9
- Forsørgerbyrden s. 9
- Stigende individualisme s. 9
- Levealderen s. 9
- Erhvervsudviklingen s. 10

Løsningsmodeller
- Politikernes forslag s. 10
- Vurdering og diskussion s. 11

- Konklusion d. 12
- Litteraturliste s. 13

Uddrag

Indledning
Om der overhovedet findes en helt bestemt formel for hvad velfærd egentlig er, kan være svært at sige. Velfærd afhænger meget af hvor man befinder sig, hvilken ideologi man knytter sig til og den enkelte stats behov og økonomiske rammer. Ordet velfærdsstat dækker over varetagelse af funktioner som fremmer velfærden for den enkelte stats borgere. Alt efter hvilken velfærdsmodel man lever efter, er der forskellige ydelser og funktioner der sørger for velfærden i landet.
I Danmark lever vi i et velfærdssamfund med en masse offentlige ydelser. En stor det af det vi betaler i skat går til den offentlige sektor og giver os fri adgang til fx sygehuse, uddannelse mm. Dette sikre os en form for minimumslevestandard i tilfælde af, at det enkelte individ ikke er i stand til at klare sig selv.
Der findes som nævnt flere slags velfærdsmodeller og hvilken model der leves efter er ofte besluttet af staten og befolkningens mentale syn på samfundet. Ideologien bag den enkelte stats styremåde er meget afgørende for hvilken model der bruges. Jeg vil komme ind på hvilken ideologi den enkelte velfærdsmodel afspejler og redegøre for hvorfor.
Jeg vil i denne opgave have fokus på den danske velfærdsmodel og komme ind på både fordele og ulemper ved de forskellige velfærdsmodeller. Jeg vil analysere trusler mod den danske velfærdsstat, som fx demografisk udvikling og levealder ved hjælp af kurver og figurer. Desuden vil jeg diskuterer hvilke løsningsmodeller der gør sig gældende for de enkelte problemer. Jeg vil ved hjælp af modeller og kurver forklare balancen i det danske samfund.


Den liberale/residuale velfærdsmodel
Som det fremgår i navnet er den liberale velfærdsmodel stærkt præget af liberalisme. Ideen at det enkelte individ skal klare sig selv, og få mest muligt ud af de ressourcer der er at gøre godt med. Den kloge, motiverede person har retten til hvad personen har kæmpet for. Dette er ensbetydende med at man ikke får noget for ikke at lave noget. Det er her en af fordelene ved denne velfærdsmodel spiller ind, da der vil være konkurrence mellem folk, og alle vil få lyst til at gøre en ekstra indsats fordi det kan betale sig. På den anden ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Velfærdssamfundet og dets udfordringer

[1]
Bedømmelser
  • 11-09-2012
    Opgave indholder ikke så meget fakta, men er okay til lidt hjæp. dog ikke en opgave a prale af