SRO om social ulighed i USA og Danmark samfundsfag A og matematik C

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Matematik C)
 • 12
 • 15
 • 3970
 • PDF

SRO om social ulighed i USA og Danmark samfundsfag A og matematik C

Studieretningsopgave (SRO) i samfundsfag A og matematik C. Opgaven handler om social ulighed i USA og Danmark. Opgaven inddrager gini-koefficienten.

Lærers kommentar

FORMALIA:
Fin indholdsfortegnelse, bilag, noter og layout, litteraturliste, opgavens omfang ok. Formalia er næsten på plads. Der mangler nogle kilder til datasæt.

INDHOLDET:
Alle delopgaver besvares godt.
Der er en fin disponering og fokusering opgaven igennem (opgaven er noget bedre i den første 2/3 - løsningsforslaget til sidst er ikke samme niveau som resten af opgaven), relevant materiale, men som litteraturlisten også afslører, er der mangler i den samfundsfaglige litteratur.
Gode samfundsfaglige analyser og god anvendelse af teori og teoretiske sammenhænge i samfundsfagsdelene.
Smuk matematik.
Godt sammenspil mellem fagene.

SPROGET:
Velskrevet opgave hvor der er tale om en faglig præcision i langt det meste af opgaven. Nogle steder (samfundsfagsdelene) kunne der være mere forklaring, men generelt meget pænt.
God præcision og ordforråd i matematikken.

SELVSTÆNDIGHED:
God.

Opgaven er bedømt til karakteren: 12

Elevens kommentar

Nogle steder i samfundsfagsdelen kunne der være mere forklaring.

Indhold

Indholdsfortegnelse
1 Indledning 4
2 Beregning af den sociale ulighed 4
2.1 Gini-koefficienten for ægtepar 5
3 Økonomisk ulighed i Danmark 1996-2006 6
3.1 Den økonomiske ulighed fra 1996-2006 6
3.1.1 Familier i alt 6
3.1.2 Par m/u børn 7
3.1.3 Enlige i alt m/u børn 7
3.1.4 Konklusion 7
4 Sammenligning af ulighed i Danmark og USA 8
4.1 Mulige årsager til indkomstulighed 8
4.1.1 Uddannelse 9
4.1.2 Socialliberalisme og liberalisme 9
4.1.3 Mulige løsningsforslag på, hvordan uligheden kan reduceres 10
Konklusion 11
Bilag 12
Bilag til kapitel 2.1 12
Bilag til kapitel 3.1 13
Litteraturliste 15

Uddrag

Jeg har i denne opgave arbejdet med social ulighed som hovedemne. Først har jeg forklaret hvordan man kan bruge en Lorentz-kurve til at beskrive indkomstfordelingen i et samfund og gjort rede for hvordan man vha. en Lorenz-kurve kan bestemme Gini-koefficienten samt forklare og argumentere for hvorfor 0 svarer til absolut lighed i et samfund og hvorfor 1 svarer til absolut ulighed i et samfund. Jeg har herefter forklaret begrebet social ulighed, hvad det dækker over samt brugt statistiske beregninger og Gini-koefficienter til at redegøre for udviklingen i den økonomiske ulighed i Danmark i perioden 1996-2006. Jeg har dernæst set på Gini-koefficienter for husholdninger i henholdsvis Danmark og USA, sammenlignet dem og diskuteret forskellige årsager til indkomstulighed i de to lande og til sidst diskuteret og vurderet hvordan uligheden i et samfund kan reduceres og fundet mulige løsningsforslag hertil... Køb adgang for at læse mere

SRO om social ulighed i USA og Danmark samfundsfag A og matematik C

[7]
Bedømmelser
 • 01-06-2015
  åp¨åp¨p娨åpp娨åpå¨på¨på¨p¨å¨åp
 • 10-01-2014
  Rigtig god opgave, der giver god inspiration. Og hjælp til hvordan man skal skrive sin SRO.
 • 27-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Fornuftig opgave med god inspiration
 • 20-05-2014
  Rigtig god! Spændende emne og godt behandlet