SRO om school shootings og Bowling for Columbine | Samf A Eng A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 8
 • 2623
 • PDF

SRO om school shootings og Bowling for Columbine | Samf A Eng A

Studieretningsopgave (SRO) om school shootings med udgangspunkt i Michael Moores "Bowling for Columbine". Opgaven er skrevet i samfundsfag A og engelsk A.

Problemformuleringen lød:
- Med udgangspunkt i Michael Moore's film 'Bowling for Columbine' ønskes en redegørelse for fænomenet 'School Shootings' i USA med særligt henblik på en undersøgelse af, hvem der begår denne form for kriminalitet, og af årsagerne til den.
- Du skal inddrage tre eller flere tekster fra antologien Columbine & Beyond (ud over den fælles læste i 1g uddrag fra Big Mouth & Ugly Girl af Joyce Carol Oates).
- Derudover skal du anvende teori om identitetsdannelse i det senmoderne samfund, ligesom du skal inddrage teorier om kriminalitet.

Problemstillinger:
- Hvad kendetegner school shootings, med udgangspunkt i Columbine skyderierne, og hvor sker det henne?
- Hvorfor begår personer denne form for kriminalitet, med udgangspunkt i sociologisk teori og hvilke af disse påvirkninger har haft indflydelse på Eric Harris og Dylan Klebold?
- Hvad kan samfundet gøre for at for at forhindre dette?

Indhold

1.1 Indledningsafsnit side 3
1.2 Problemformulering side 3
1.3 Indledning side 3
1.4 Problemstillinger side 3
1.5 Metode side 3
2.1 Hovedafsnit side 4
2.2 Problemstilling nr. 1 side 4
2.3 Problemstilling nr. 2 side 4
2.4 Problemstillingnr. 3 side 7
2.5 Konklusion side 7
2.6 Abstract side 8
3.1 Afslutningsfasen side 9
3.2 Litteraturliste side 9
3.3 Bilag side 10

Uddrag

Denne opgave skal omhandle school shootings og skal tage udgangspunkt i Michael Moores film Bowling for Columbine og bøgerne Ungdomssociologi af Mogens Nygaars Christoffersen, Yvonne Mørck og Kjeld Mazanti Sørensenog Colombine and Beyound af Liselotte Tang og Liv Stilling. I opgaven vil jeg primært fokusere på identitetsdannelse af unge og hvordan aftraditionaliseringen af vores samfund har betydning for unge og især hvilke faktorer der har haft betydning for gerningsmænd som Dylan Klebold og Eric Harris under Columbine High skyderiet... Køb adgang for at læse mere

SRO om school shootings og Bowling for Columbine | Samf A Eng A

[7]
Bedømmelser
 • 19-02-2015
  En rigtig god opgave og vejledning til School Shootings
 • 19-03-2015
  fin inspiration til egen opgave
 • 05-04-2015
  fin, men desv. lidt roddet.
 • 29-03-2014
  Gooooooooooooooooodt :-)

Materialer relateret til SRO om school shootings og Bowling for Columbine | Samf A Eng A.