SRO om Intelligens, social arv og mønsterbrud

  • STX 2.g
  • Engelsk A (Psykologi C, SRO)
  • 7
  • 12
  • 2399
  • PDF

SRO om Intelligens, social arv og mønsterbrud

SRO i Psykologi C og Engelsk A om intelligens, social arv og mønsterbrud.

Problemformulering
Der ønskes en redegørelse for selvvalgte psykologiske teorier, der kan belyse centrale aspekter omkring læring.
Analyse af person, miljø og psykoanalyse
Diskuter afslutningsvis det konkrete eksperiment med Ryan og vurder, hvorfor det kan være vanskeligt at bryde den sociale arv.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Der ønskes en redegørelse for selvvalgte psykologiske teorier, der kan belyse centrale aspekter omkring læring. 4
John B. Watson 4
B. F. Skinner 4
Albert Bandura 4
Robert Rosenthal 5
Motivation 5
Analyse af person, miljø og psykoanalyse 5
Diskuter afslutningsvis det konkrete eksperiment med Ryan og vurder, hvorfor det kan være vanskeligt at bryde den sociale arv. 7
Konklusion 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
I dag tales der meget om social arv og mønsterbrud, er det muligt – er det ikke? Hvor langt skal vi gå for at bryde den sociale arv og hvor mange bryder egentlig den sociale arv. Vi klapper i vor hænder når vi ser en mønstrebryder i Danmark, men kan egentlig ikke se det store skridt i det at være en mønstrebryder. Dog ser vi heller ikke de værste tilfælde i Danmark, men nærmere i andre – store – lande.

I min opgave vil jeg skrive om Ryan, en 15 årig dreng der kommer fra et dårligt miljø, kriminelle tendenser og en fattig mor, som bliver støvet op af et TV program og sat ind i en af Londons bedste skoler. Jeg vil her belyse hvad projektet gik ud på, hvad der gik galt og hvad der var godt ved projektet, ved hjælp af nogle teoretikere.

Der ønskes en redegørelse for selvvalgte psykologiske teorier, der kan belyse centrale aspekter omkring læring.

John B. Watson er manden bag behaviorismen, en psykologisk teori der studerer dyr og menneskers adfærd. Teorien opfatter adfærd som indlært og som noget vi har lært fra vore ydre påvirkninger og ikke som noget medfødt i form af drifter som psykoanalysen mener. I behaviorismen arbejdes der med to indlæringsformer: klassisk betingning, den der lærer noget er passiv og operant betingning, den der lærer noget er aktiv. Klassisk betingning ser vi f.eks. i forsøget med Pavlovs hunde, hvor frygt kan ”flyttes”. Operant betingning vil jeg komme ind på ved Skinner, da dette er hans teori. Disse kaldes associativ indlæring.

B. F. Skinner var også blandt de store skikkelser indenfor behaviorismen, han udviklede teorien om operant betingning. Denne teori siger at man lærer adfærd, hvis denne resulterer i en belønning. Skinner så typisk mere på situationer hvor omgivelser bevidst går ind og styrer påvirkninger og belønninger, som den lærende blev udsat for. I denne sammenhæng konstruerede han en boks (Skinnerboksen) hvori et dyr blev sat ind i boksen, dyret ville i starten løbe planløst rundt i boksen indtil det kom til at trykke på en pedal der udløste en foderpille. Dette resulterede i at dyret snart ville komme igen og trykke på pedalen, hen ad vejen blev dyret mere planmæssig og trykkede til sidst kun på pedalen når det var sultent. Dette kaldes operant betinget adfærd, altså hvor den der lærer noget er aktiv... Køb adgang for at læse mere

SRO om Intelligens, social arv og mønsterbrud

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.