SRO om Carlsberg A/S i Matematik og Finansiering

  • HHX 2. år
  • SRO (Matematik A, Finansiering C)
  • 7
  • 21
  • 3842
  • Word2007

SRO om Carlsberg A/S i Matematik og Finansiering

SRO i Matematik A og Finansiering C om Carlsberg A/S.

Problemformuleringen lød således:

Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af Carlsberg A/S bedes du redegøre for, hvilke faktorer der har indvirkning på virksomhedens aktiekurs.

Endvidere skal du på baggrund af virksomhedens regnskaber analysere udviklingen i rentabiliteten, indtjeningsevnen, kapitaltilpasningsevnen samt balancestrukturen. I analysen kan du inddrage relevante fagelementer fra matematik, f.eks. indekstal/procenttal og rentesregning.

Ud fra din analyse bedes du vurdere hvilke tiltag, Carlsberg kan foretage for at forbedre indtjeningsevnen og rentabiliteten.

Indhold

Indledning 6
Virksomhedsbeskrivelse 7
Påvirkning af aktien 7
Overskudsgrad 9
Egenkapitals forrentning 9
Aktivernes omsætningshastighed 9
Gældsrenten 10
Indekstal 11
Omsætningshastighederne 12
Balancestrukturen 13
Mulige tiltag i Carlsberg A/S 14
Litteraturliste 16
Bilag

Uddrag

Indledning

Eftersom dette er en SRO, er det ikke et valgfrit emne, jeg har fået. Carlsberg A/S er blevet udvalgt, men det er nu heller ikke en virksomhed, jeg foragter. Sammen med fagene matematik og finansiering er der et udmærket grundlag for at få en spændende opgave ud på papir. Carlsberg er en af de største øl producenter i Danmark, hvilket gør emnet en del mere spændende.

I opgaven forventer jeg at kunne analysere virksomheden Carlsberg A/S. Jeg vil drage fordel af min viden fra fagene finansiering, matematik og til dels virksomhedsøkonomi, hvor jeg vil analysere udviklingen i indtjeningsevnen, kapitaltilpasningsevnen, balancestrukturen og ikke mindst rentabiliteten. Der vil endvidere også blive lagt vægt på det matematiske aspekt i min fremvisning af opgaven, der har en form for relevans til emnet. Her tænker jeg på statistik, annuitetsregning og indekstal. Jeg vil så også vurdere, hvordan jeg kan lave tiltag, der skal hjælpe Carlsberg A/S med at forbedre deres indtjeningsevne og rentabilitet.

Jeg har valgt at afgrænse mig i den forstand, at jeg vælger at udelukke nogle nøgletal. Her er der tale om dækningsgrad og varekreditorernes omsætningshastighed, da der ikke har været grundlag for at dække disse nøgletal med information fra årsrapporten.

Med hensyn til mine kilder, så kommer det meste af mine informationer igennem vores oplæg, vi har fået, samt diverse bøger fra fagene matematik og finansiering. Derudover vil internethjemmesiden SkoDa også blive anvendt, da man så mere eller mindre er sikker på, ens kilde er så sikker, som den nu kan blive.

Carlsberg A/S
Virksomhedsbeskrivelse
Carlsberg A/S er en af de mest betydelige bryggerigrupper inden for øl og andre læskedrikke. Det er et af verdens ti største bryggerier. Carlsberg er det førende mærke og er et af de mest kendte i hele verden. I omkring 50 lande har de bryggerier, hvilket resulterer i, at de har over 43.000 ansatte i Carlsberg-gruppen. Derudover sælger de deres produkter på over 150 markeder. Somersby, som er en populær drik blandt unge, er også produceret af Carlsberg.

Carlsberg B er at finde på C20-indekset, som bliver handlet dagligt. Den koster dags dato, 17. november, 554,50 kr. I december sidste år lå værdien på omkring 360 kr., hvilket også belyser Carlsberg A/S's fremgang den seneste tid efter den meget omtalte finanskrise.
Påvirkning af aktien
Som udgangspunkt handler det om ”udbud og efterspørgsel”-princippet. Hvis der f.eks. er mange, der vil købe aktier i et enkelt selskab, så stiger aktien. Hvis det er omvendt, og der ..... Køb adgang for at læse mere

SRO om Carlsberg A/S i Matematik og Finansiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om Carlsberg A/S i Matematik og Finansiering.