SRO om amerikanske værdier

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 11
 • 3214
 • PDF

SRO om amerikanske værdier

SRO i Samfundsfag A og Engelsk A om amerikanske værdier.

SRO'en forsøger at besvare problematikker i amerikansk politik, ikke mindst omkring en stramning af våbenlovgivningen. Opgaven kombinerer den humanistiske og den samfundsfaglige metode.

Der refereres til forskellige samfundsfaglige artikler, som der selvfølgelig henvises til i noteapparatet. Derudover indeholder opgaven, som nævnt, en analyse/fortolkning af et uddrag fra romanen "Hey Nostradamus!" af Douglas Coupland.

Lærers kommentar

"Opgaven præsenterer sig godt, er velskrevet, læsevenlig, og let at orientere sig i. Flot opgave, godt sprog." "Et lille 12-tal"

Elevens kommentar

Min samf-lærer skrev, at der både i diskussion og konklusion gerne måtte strammes i retning af at prioritere faktorerne og altså vurdere hvilke faktorer der var de vigtigste.
Derudover mente min engelsklærer, at der var lige rigeligt med afsnit i en opgaven af denne længde.

Indhold

Indledning 4
Redegørelse af skillelinjer I amerikansk politik 4
Centralisering kontra decentralisering 4
Polariseringen 5
Liberalismen og det frie marked 5
Sarah palin og skillelinjer 6
Analyse og fortolkning af uddraget fra ”Hey Nostradamus!” 6
Chreryl - katalysatoren 7
Jason – et amerikanske ideal 8
Normstyrede omgivelser 8
Diskussion af hvorfor de amerikanske værdier vanskeliggør stramningen af våbenlovgivningen 9
Det lille hus på prærien 9
Tro mod forfatningen og uafhængighedserklæringen 10
De lukkede samfund 10
Kernefamilien 11
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
Siden den amerikanske forfatnings anden tilføjelse (The Second Amendment) i 1791, har amerikanske borgere haft ret til at bære våben. Men de seneste 10-15 år har debatten om retten til at bære våben i USA taget til. Det skyldes mest af alt de mange skolemassakrer der har været og en tiltagende mængde skuddrab. Kan man så ikke bare stramme våbenlovgivningen, så tilgængeligheden af våben mindskes? Svaret kan virke enkelt for en udefrakommende, men for en amerikaner stikker det dybere end som så. USA har en kompleks række traditionelle værdier, der går helt tilbage til landets tilblivelse. Det er værdier der ikke bare lader sig udskifte eller påvirke af pludselige progressive holdninger. Værdier som derfor spiller en afgørende rolle i den politiske proces. Disse værdier vil blive undersøgt i forhold til problematikken om retten til at bære våben. Der vil også blive lavet en redegørelse af nogle af de skillelinjer der er i amerikansk politik, som ikke mindst dannes af værdisættene. Derudover vil der blive analyseret og fortolket et uddrag af romanen ”Hey Nostradamus!”, med henblik på en eksemplificering af ærkeamerikaneren. Til sidst vil dette føre til en diskussion af hvordan amerikanske værdier vanskeliggør stramninger af våbenlovgivningen.

Redegørelse af skillelinjer i amerikansk politik
The melting pot, USA, er som land, fyldt med forskelligheder. Disse mange forskelligheder giver et mangfoldigt og mangeartet land, og det giver gode fordele. Men med forskellighed medfølger der også altid konflikter og uenighed, hvilket bl.a. kommer til udtryk i den amerikanske politiks mange skillelinjer. Skillelinjer der mest af alt splitter befolkningen pga. deres meget værdiladede problematikker. I denne redegørelse vil det være nogle af de mest ... Køb adgang for at læse mere

SRO om amerikanske værdier

[2]
Bedømmelser
 • 18-12-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  stille og roligt meget overskueligt.
 • 21-11-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Fortjent 12-talv, rigtig god opgave