SRO om økonomisk ulighed i Danmark

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 15
  • 3246
  • PDF

SRO om økonomisk ulighed i Danmark

Opgaven indeholder en undersøgelse af udviklingen af den økonomiske ulighed i Danmark.

1. Matematisk redegørelse for beregning af gini-koefficienten og forklaring på hvordan indkomst- eller formuefordelingen i et samfund beskrives ved hjælp af en Lorentz-kurve.

2. Redegørelse for udviklingen i den økonomiske ulighed i Danmark siden 1990.

3. Vurdering af, hvad der kan gøres for at mindske uligheden i Danmark med inddragelse af velfærdsstatens rolle og S-R-SF-regerings initiativer og tanker.

Skrevet i foråret 2012.

Lærers kommentar

God opgave, hvor du belyser den økonomiske ulighed i Danmark fornuftigt

Indhold

Indledning side. 3
1. Matematisk redegørelse for beregning… side. 3
- Lorentzkurve side. 3
- Gini-koefficient side. 4
- Eksempel på illustrering af lorentzkurve… side. 5
2. Redegørelse for udviklingen i… side. 10
3. Vurdering af, hvad der kan gøres… side. 13
- Skat som omfordelingsinstrument side. 14
- Overførselsindkomster som omfordelingsinstrument side. 15
Konklusion side. 15
Abstract side. 16
Kildeliste side. 17

Uddrag

Indledning
Økonomisk ulighed er et centralt tema, som generelt både optager politikere og almindelige samfundsborgere. Menneskers opfattelsen af begrebet økonomiske ulighed er meget forskelligt, idet vores opfattelse af den økonomiske lighed ofte hænger sammen med vores ideologiske overbevisning. Der vil derfor aldrig forekomme enighed om størrelsen og betydningen af den økonomiske ulighed i et samfund. For at redegøre for den økonomiske ulighed i et samfund benytter man en række af økonomiske instrumenter. Jeg vil i denne opgave redegøre for Gini-koefficienten betydning, hvordan man beregner den og ligeledes give en forklaring på, hvordan indkomst eller formuefordelingen i et samfund kan beskrives ved hjælp af en lorentzkurve. Jeg vil vedhjælp af økonomiske redskaber som Gini-koefficient og lorentzkurve forsøge at redegøre for, hvordan den økonomiske ulighed i Danmark har udviklet sig siden 1990. Slutteligt vil jeg på baggrund af min viden om den økonomiske ulighed i Danmark give en vurdering af, hvordan uligheden i Danmark kan mindskes og hvorvidt den nye S-R-SF-regerings økonomiske politik er henseende... Køb adgang for at læse mere

SRO om økonomisk ulighed i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.