SRO om Armadillo i Samfundsfag A og Mediefag B

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Mediefag B)
  • 10
  • 12
  • 3340
  • PDF

SRO om Armadillo i Samfundsfag A og Mediefag B

Studieretningsopgave (SRO) om dokumentaren Armadillo om krigen i Afghanistan. Opgaven er skrevet i fagene samfundsfag A og mediefag B.

Problemformuleringen lød:
- Redegør for debatten omkring den danske krigsdeltagelse i Afghanistan og hvordan den kommer til udtryk i debatten om filmen Armadillo.
- Foretag en næranalyse af mindst 1 selvvalgt scene fra filmen og reflekter over, hvordan filmen forsøger at påvirke sit publikum.
- Vurder hvilken type dokumentar Armadillo er og hvilke filmtekniske - og dramaturgiske virkemidler der benyttes, og hvad det betyder for hvordan emnet tematiseres.
- Diskutér hvilke årsager der ligger bag det danske engagement i Afghanistan og udviklingen i dette. Overvej kort konsekvenserne af dette engagement.

Indhold

Problemformulering 3

Indledning 4

Redegørelse for debatten omkring den danske krigsdeltagelse I Afghanistan og hvordan en kommer til udtryk i debatten om filmen Armadillo 4

Foretag en næranalyse af mindst 1 selvvalgt scene fra filmen og reflekter over, hvordan filmen forsøger at påvirke sit publikum 6

Vurder hvilken type dokumentar Armadillo er og hvilke filmtekniske - og dramaturgiske virkemidler der benyttes, og hvad det betyder for hvordan emnet tematiseres 7

Diskutér hvilke årsager der ligger bag det danske engagement i Afghanistan og udviklingen i dette. Overvej kort konsekvenserne af dette engagement 8

Konklusion 10

Litteraturliste 11

Uddrag

Armadillo og den danske krigsdeltagelse

Terrorangrebet på World Trade Center i 2001 11. september blev et historiske vendingspunkt i forhold til den politik der blev ført i de fleste vestlige lande. Det var startskuddet på vestens ny politiske dagsorden; krigen mod terror. De vestlige lande, heriblandt Danmark, tog nogle meget vigtige og konsekvensfulde beslutninger, bl.a. den, som i dag stadig skaber stor debat; krigsdeltagelsen i Afghanistan.

Siden de danske soldater i 2002 trådte ind i Afghanistan, har der været en debat omkring hvorvidt en rigtig eller forkert beslutning, vi har taget. Debatten havde aldrig skabt så stor opsigt hos de danske politikere, indtil der trådte en ny præsident hos vores ”storebror”, USA, hvor Barack Obama tog debatten op omkring en tilbagetrækning af soldaterne i Afghanistan. Siden har debatten i Danmark kommet op på et højere niveau, samtidig med at der er kommet en masse nye spørgsmål på bordet. Fx spørgsmålet omkring hvorfor vi overhovedet er gået ind i Afghanistan, er der forvirring blandt danske politikere. Er det for at skabe fred og demokrati, eller blot for at beskytte vores nation mod terror? Den danske dokumentarfilm Armadillo, har også været med til at skabe nye diskussioner; fx om de danske soldater har en klar målsætning i deres mission? Og diskussionerne om vi gør en forskel eller, om vi gøre det værre for afghanerne?

Jeg vil undervejs i denne opgave prøve at få svar på nogle af de spørgsmål omkring den danske engagement i Afghanistan og kigge nærmere på dokumentarenfilmen, Armadillo... Køb adgang for at læse mere

SRO om Armadillo i Samfundsfag A og Mediefag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om Armadillo i Samfundsfag A og Mediefag B.