SRO om intime videoblogs | Samfundsfag A og Mediefag B

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Mediefag B)
  • 10
  • 13
  • 3892
  • PDF

SRO om intime videoblogs | Samfundsfag A og Mediefag B

SRO om intime videoblogs i Samfundsfag A og Mediefag B.

Opgaven beskriver den øgede intimisering der sker blandt brugerne af forskellige sociale medier, i dette tilfælde videoblogs(vlogs), den viser eksempler på brugere af vlogs der ligger hele deres privatliv på nettet og undersøger hvorfor de gør det, og hvordan det påvirker samfundet og ungdomssocialiseringen.

Opgaven er skrevet i mediefag B og Samfundsfag A og tager udgangspunkt i Justin Halls blog samt youtube-bloggeren, Myles Dyere.

Lærers kommentar

Der mangler grammatiske rettelser, der er alt for mange slåfejl, men indholdsmæssigt er den en meget solid og velunderbygget opgave.

Uddrag

Indledning:
Jeg vil, i den følgende medie og samfundsfaglige undersøgelse af udviklingen indenfor ungdomssocialisering forårsaget af en udviklingen indenfor de sociale mediers påvirkning af unges meningsdannelse, redegøre for ungdomssocialisering som begreb, set i forhold til brugen af intime blogs. Jeg vil også analysere specifikke eksempler på intime videoblogs(vlogs), set i forhold til det senmoderne samfund, som de er et produkt af. Ydermere vil jeg lave en vurdering af, hvordan Vlogs som socialt medie, bidrager til en ny form for socialisering blandt unge, og vurdere på hvordan de er med til at påvirke unges meningsdannelse. Derudover har jeg overvejet hvilke grunde der er til fremgangen for denne uhæmmede udlægning af intime detaljer, og diskuteret hvad de gode og dårlige ting ved det er. Den intime blog, i dette tilfælde set som videoblogs(vlogs), er interessant at arbejde med, fordi det er et fænomen der breder sig. Også på andre sociale medier som Facebook, ser vi en øget intimisering af det offentlige rum. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan det påvirker samfundet omkring os. Min opgave er baseret på egne refleksioner over relevante eksempler på intime vlogs, understøttet af forskellige teoretiske afhandlinger og artikler, samt faktuelle beskrivelser af fænomenet og dets udbredelse... Køb adgang for at læse mere

SRO om intime videoblogs | Samfundsfag A og Mediefag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.